HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

9 NR 3 – 2019 H AV P ULS ed lokal kontroll nn laks i fjor. FOTO : SNORRE NICOLAISEN konsolidering av konsernet – og det lo- kale eierskapet. – På den tiden var Steinar ikke opp- tatt av eierkontroll, sier Bjørnar Olai- sen. Men årene går og virksomheten vok- ser. – I 2005 ble det gjort avtaler som sik- ret eierselskapetVigner Olaisenmajo- ritet i det somda var blitt Nova SeaAS. Rana Sparebank og Rana Invest deltok i dette arbeidet.Tidligere banksjef Arnt Krane ble en viktigmann for Stei- nar i denne perioden, forteller Olaisen. Arnt Krane satt som styreleder i Nova Sea fram til ordinær generalfor- samling i sommer, der vervet ble over- tatt avAinoOlaisen, datter av Steinar. Etter konsolideringen i 2005 satt Mowi (daværendeMarine Harvest) med 48 prosent eierandel, direkte og indirekte.Majoriteten var sikret på Olaisen-familiens hender gjennom Vigner OlaisenAS (52 prosent). UTROLIGAVKASTNING. Ser man his- torien over de siste 25 år, var det altså kapitalinnskuddet på 12,5millioner kroner i 1995 – i en kritisk fase av bran- sjens utvikling – sombidro til å stimu- lere veksten fram til dagens milliard- konsern. – Kapitaltilførselen fra Hydro Sea- food bidro sterkt til at de tidligere inn- kjøpte konsesjonene kunne utnyttes i de første årene etter emisjonen i 1995. Denne egenkapitalen var med på å ut- løse lån fra Rana Sparebank, og fôrkre- ditter fra Ewos, som samlet ga grunn- lag for å ta konsesjonene i bruk. – I årene som fulgte var det den høye lakseprisen som finansierte veksten, sier Bjørnar Olaisen. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021 FAKTA NovaSea, 2018 Nova Sea har en estimertmarkedsvu- rdert egenkapitalverdi på omkring åtte milliarder kroner, ifølge relativt ferske analyser fra et parmeglerhus. Bokført egenkapital ved siste årsskifte var 1,9milliarder. I 2018 omsatte konsernet for 2,5milli- arder kroner, og tjente netto knappe 800 millioner. Konsernet har i løpet av de siste fem regnskapsårene betalt 1,65milliarder kroner i aksjeutbytte.Ved siste årsskifte var eksterngjeldnedbetalt. Innen 1995 hadde vi fått håndom13-15 kon- sesjoner. BjørnarOlaisen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=