HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

36 NR 3 – 2019 H AV P ULS UTVIDELSE: WestconHelgeland i Langsetvågen i Nesna kommune ligger plassert sånn at det er godemuligheter til å utvide anleg- get. Der hvor denhvite pila peker, skal det bygges ny og større dokkinghall. FOTO : RUNEWOLD SJEFEN: Arnt Skogsøy har værtmed fra starten HosWestconHelgelandpåNesnaer det for tiden stor aktivitet, ogselskapet står for enbetydelig verdiskapning i lokalsamfunnet. Utvider kapasiteten INVESTERT: En operatør som betjener en «sveisesøyle», utstyr velegnet til å lage suge- anker i stål. BYGGERUT. Nå bygges det ny dokk for å øke kapasiteten. Daglig leder vedWestcon Helgeland,Arnt Skogsøy, var i sin tidmed på å etablere Hel- gelandMaritimeAS,men fra 2012 harWestconAS vært å finne på eiersidenmed 50 pro- sent og under navnetWestcon Helgeland. Verftet i Langsetvågen på Nesna består av en overbygd tørrdokk, fabrikasjonshaller og en dypvannskai.Her utføres skipsreparasjoner, fabrikasjon av skipsmoduler og subseaut- styr til olje- og gassindustrien, samt fabrikasjon og vedlike- holdsoppdrag for oppdretts- næringen. NYTØRRDOKK. Verftet har nå begynt på arbeidet med en ny dokk som vil øke kapasiteten for å ta inn flere og større skip i tørrdokk. Den nye dokken skal stå fer- dig over sommeren 2020, og har en lengde på 130meter, noe som er en betydelig øk- ning fra eksisterende dokk som har en lengdekapasitet på 100 meter. Prosjektet er budsjettert til rundt 35millioner kroner. I tillegg planlegges det også en servicebase for mindre service- båter til havbruksnæringen. STØRREKAPASITET. Planene for utvidelsen har av forskjel- lige grunner ligget på bordet siden fem år tilbake i tid,men nå er prosjektet endelig satt ut i livet. –Vi har normalt sett inne rundt 30 båter i året,men nå vil vi få et betydelig fortrinn i fleksibilitet og større kapasitet. Den nye dokken blir lengre, dypere og bredere, og gjør oss mer aktuell blant flere og større skipstyper, sier daglig lederArnt Skogsøy. Båtreparasjoner og vedlike- hold av båter i dokk ligger inn under bedriftens primæropp- gaver. FLERENASJONER. Bedriften har i dag rundt 40 ansatte, hvor en tredel fordeler seg på nord- menn, rumenere og polakker. Flere av disse har tatt med seg familie og flyttet til Nesna.De er godt integrert i samfunnet og gir et viktig tilskudd til sko- ler og barnehager. Antall sysselsatte ved bedrif- ten varierer etter behov. I vår var det nærmere 90 personer i arbeid ved bedriften da den produserte ROV-hangarer for Oceaneering. WestconHelgeland har også fått en ordre på 22 suge- ankre til Johan Castberg-feltet gjennomundervannsentrepre- nørenOcean Installer, via WestconYards Florø. Sugeanker er en forankring og en teknologi sombrukes til å feste flytende offshore-instal- lasjoner til sjøbunnen. – Disse skal leveres våren 2020, og er en veldig stor og god ordre for oss sier Skogsøy. Tekstog foto: SnorreNicolaisen red@hblad.no7 5070300 FAKTA DetteerWestcon WestconGroup er familieeid, ogharmedover 30 års erfaring posisjonert seg somen av de le- dende leverandørene i indu- strien. Gjennomsøsterselskaper somWestconYards,Westcon Power &Automation ogWest- con Løfteteknikk tilbyrWestcon et bredt spekter av tjenester og produkter. Westcon er etablert i Ølen, Karmsund, Florø og i Nesna på Helgeland.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=