HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

31 NR 3 – 2019 H AV P ULS Prima kvalitet fra Helgelandskysten! Stolt produsent i over 40 år! øf øy røfte arøjgmos skalivrigreH yøetsrettyed mra jS leS kudorpsessalkets ramyblitnakivt eveletsebedne dnalegleHåpene lnaenisrahSA .t tedek eneråkliv .netsyks devgge yøreH op-05315779:boM- on.mrafojs@ts LEVERER: Riggen Scarabeo 8 oppunder land i Hammerfest. FOTO : ELISABETH JOHANSEN Leverandørindustrien i Hammerfest alenegjør at Finnmarkhar større leveranser ennTromsogNordland til sammen. Fortsatt størst i nord NYVEKST. De nordnorske leverandør- bedriftene til petroleumsnæringen hadde leveranser for 3,76milliarder kroner i 2018, framgår det av en Levert-rapport utarbeidet av Kunn- skapsparken Bodø. Leverandørindustrien økte leveran- sene,men det er fortsatt et stykke opp til rekordmålingene fra 2014.Omset- ningen økte med 121millioner kroner (opp 3,3 prosent) fra 2017, og det ble utført 125 flere årsverk. Leveransene på 3,76milliarder kro- ner er fordelt på 176 bedrifter og 1.651 årsverk. I tillegg er det 820 personer i Nord-Norge som arbeider hos opera- tørselskapene.De telles ikke med i denne rapporten. TRETUSEN. Legger man til ringvirk- ninger av leverandørindustrien og ope- ratørselskapene sin aktivitet, er mer enn 3.000mennesker sysselsatt i, eller som en følge av, petroleumsnæringen i Nord-Norge. Leverandørene i Finnmark opplevde et lite fall i leveransene fra 2017 til 2018.Men et fortsatt høyt aktivtetsnivå i Hammerfest betyr at fylket har stabili- sert leveransene sine på over 2milliar- der kroner. Nordland økte leveransene med nes- ten 20 prosent til 1,2milliarder kroner, mens ogsåTroms hadde en liten vekst. VEKST I ÅR. For inneværende år ventes leveranser for 4,1milliarder kroner, og om lag 150 flere årsverk, framgår det av rapporten. – Jeg gleder meg over at letevirk- somheten er høy og at utbyggingen av funneneAlta/Gohta ogWisting i Ba- rentshavet er under planlegging.Alt dette betyr stor verdiskaping og viktige arbeidsplasser i nord, sier statsråd Kjell Børge Freiberg. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021 FORNØYDMEDAKTIVITETSNIVÅET: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg. FOTO : MORTEN HOFSTAD

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=