HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

30 NR 3 – 2019 H AV P ULS MatthiasGardarssonogKristianMatthiassoner i ferdmedåhente «hjem»gevinst fra Island. SATSETUTE: Matthias Gardarsson og sønnen Kristian BrandserMathiasson. FOTO : LARS OLVE HESJEDAL Henter «hjem» 110mill. FEMÅR. Far og sønn avviklet havbru- ksaktiviteten i Leirfjord i 2013, og reiste tilbake til hjemlandet Islandmed rundt 80millioner kroner i lomma for å starte det somhar blitt en stor aktør i lakseoppdrett på sagaøya,Arnarlax. OPPKJØP. Menmedeier i Arnarlax, den norske børsgiganten Salmar, har ønsket å kjøpe heleArnarlax, og la tidli- gere i år inn bud på hele selskapet, et tilbud som verdsatte hele selskapet for rundt 1,5milliarder kroner. En rekke norske finanskjendiser har investert i Arnarlax, inkludert YngveMyhre fra Selvær. KristianMatthiasson antyder over- for Helgelands Blad at de to gründerne har benyttet tilbudet fra Salmar til å selge seg delvis ut,men ikke alt. 110MILLIONER. De to har sine respek- tive aksjeselskaper, sombegge har ad- resse i Leirfjord – EdinbordAS ogHa- ganes AS.DisseAS-ene gjorde opp fjoråret med et samlet overskudd på nærmere 110millioner kroner, i alt ve- sentlig fra finansinntekter. KristianMatthiasson opplyser at overskuddet i de toAS-ene i 2018 skyl- des verdijustering av eierskapet i Arna- rlax. Selve aksjesalget har skjedd tidligere i år, og vil dermed ikke komme regn- skapsført før i inneværende år. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=