HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

29 NR 3 – 2019 H AV P ULS FØLGERMED: Agnar Johansen, pensjonistmeduvanlighobby. Hobby: Lisens- detektiv Agnar Johansenhar som hobbyå følgemedpåhva somskjer i lisensenepå sok- kelen i nord. Og han deler villig sin innsikt med HavPuls.Derfor er det i denne utgavenmulig å presentere den hittil mest detaljerte oversikten over planer som legges for videre leting. Siden70-tallet – Interessen for oljenæringen be- gynte da jeg var i begynnelsen av tjueårene.Det var tidlig på 70-tal- let, og jeg jobbet den gang i Ber- gens Kreditbank i Mo i Rana. Oljefeberen hadde inntatt Norge, og det ble dannet en rekke såkalte folkeaksjeselskaper. – Det ble stiftet oljeselskaper i Oslo, Bergen, Kristiansund, Trondheim, Bodø ogTromsø. Andøya hadde en periode to olje- selskaper, og til ogmed på Herøy ble det stiftet et oljeselskap,Arctic Circle Oil.Dette selskapet mener jeg kun skulle søke konsesjoner som lå mellom65. og 68. bredde- grad. – Folk gikk mann av huse for å kjøpe oljeaksjer, og i likhet med mine kollegaer kjøpte jeg aksjer i noen av selskapene og klarte vel å spekulere til meg noen ekstra kro- ner, forteller han. Følgermed Nå er han alderspensjonist med fast adresse i Portugal. –Men i dagens digitale verden er ikke det noe problem.Den vik- tigste kilden er Oljedirektoratets faktasider, der informasjon om borebeslutninger tatt på den en- kelte lisens, og seismiske boreste- dsundersøkelser, forteller hvilke letebrønner som vil bli boret lenge før de omtales i media. – Sidenmine røtter er på Hel- geland synes jeg det er spesielt interessant å følge med på hva som skjer på sokkelen utenfor Nord- land. Jeg deler gjerne informasjo- nen jeg får tak i medHavpuls og Helgelands Blad, sierAgnar Jo- hansen. vende funn i Norne-området som skal utforskes videre. «SnaddOuter Outer» (PL159B) får en avgrensningsbrønn. Gassfunnet «Ørn», vest av Skarv (PL942), får trolig en ny brønn i løpet av neste år. Equnior må ta tre borebeslutninger i løpet av første kvartal.De handler om PL943 «Sunstone/Sirocco» vest av Norne, PL946 nord for Norne og PL128E i det samme området. TRAVELTÅR? I PL127-127B kommer det forfallsdato i februar.Dette er «Alve»-lisensenmellomNorne og Skarv, der det er gjort lovende funn av både olje og gass, og som ikke er ut- bygd. I PL959, vest av Skarv, jobbes det med å hente inn seismikk, og borebe- slutning kan ligge halvannet år fram i tid. –Totalt er det nå 13 lisenser utenfor Nordlandskysten der fristen for bore- beslutning utløper i februar/mars 2020. I tillegg er det 6 lisenser der andelsei- erne skal foreta beslutning om seismikkinnhenting eller tilbakeleve- ringmed samme tidsfrist.Det ser ut for at 2020 også blir et travelt og spen- nende år for basene på Helgeland, sier Agnar Johansen. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=