HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

24 NR 3 - 2019 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING Ærfugl skal gi nærmere280 millioner fat oljeoggass til Skarv-feltet. Førstebygge- trinngikk i sjøen i september. Pioner-prosjekt levert franord UTVIDES: Skarv FPSOmed supplybåten «Viking Lady» og riggenDeepseaNord- kapp i bakgrunnen. Feltet får en stor levetidsforlengelsemedÆrfugl-prosjektet. FOTO : AKER BP FØRSTEGANG: Subsea-anlegget til Ærfugl ble sluttmontert og tes- tet hos Aker Solutions Sandnes- sjøen. Det er første gang en slik prosess gjøres i Nord-Norge. I SJØEN. Ved inngangen til september lastet gigantiske «SevenArctic» fra Subsea 7 havbunnsutstyret til første fase avÆrfugl fra kai i Sandnessjøen. På dekk hvilte tre 170 tonns konstruk- sjoner, flere sugeankere, og enmodul for kobling av styrekabler, somde på- følgende dagene ble utplassert på hav- bunnen noen få kilometer sørvest for Skarv FPSO. RiggenDeepsea Stavanger skal etter planen starte boringen av fire produk- sjonsbrønner i oktober. Planen er å bli ferdig til jul. Alt det gulmalte utstyret er enten bygd i Sandnessjøen, på Nesna eller også sammenstilt og testet hos Aker Solutions Sandnessjøen. Aldri tidligere har et komplett subsea-anlegg blitt levert på denne må- ten fra Sandnessjøen. FORNØYDKUNDE. Aker BP sier leve- ransen av subsea-anlegget tilÆrfugl- prosjektet er utført på «en forbilledlig måte» fraAker Solutions Sandnes- sjøen. –Vi er veldig fornøydmed hvordan dette har blitt løst.Vi har jobbet med en løsningsorientert gjeng, somhar ut- ført oppgavene på en forbilledligmåte, sier prosjektleder forÆrfugl-prosjektet i Aker BP,TomHåvard Storvik. – Det er en del av strategien vår å be- nytte lokale leveranser.Det er viktig for oss å ha gode leverandører rundt oss lokalt, sier Storvik til Helgelands Blad. – Erfaringene er veldig positive med hensyn til både kvalitet, håndtering, gjennomføring av testing og tidsplan. Vi har fått god kvalitet, og ikke minst en prosess somhar vist godHMS- kultur (helse,miljø og sikkerhet), sier prosjektlederen. Utstyret somgår ut nå, er knyttet til Ærfugl Fase 1. Fase 2, som vil kreve en lignende leveranse av havbunnsutstyr, har planlagt investeringsbeslutning i november, ifølge Storvik. Aker Solutions har opsjon på å levere fase 2. HUB. Leder forAker BP-kontoret i Sandnessjøen, Kyrre Sørensen, sier at leverandører fra Nordland har innfridd forventningene. – Det er med glede at vi ser kompo- nenter fraÆrfugl-prosjektet levert på forsyningsbasen i Sandnessjøen.Dette er et prosjekt som setter høy standard på bruk av ny teknologi og ikke minst konkurransedyktig utbyggingskostnad. I dette prosjektet harAker BP i Sand- nessjøen vært en internasjonal «hub» for leveransene. –Mange leveranser fra globalt, na- sjonalt, og ikke minst fra Nord-Norge, er ferdig levert med gode resultater på HMS, kvalitet, plan og kostnad. Leve- randørmiljøet i Nordland ogNord- Norge leverer som forventet.Det er viktig for å være i posisjon til ytterligere leveranser i framtida, ifølge Sørensen. MINST100MILL. Ifølge Sørensen satte Aker BP sommål at første fase av Ærfugl-prosjektet skulle skaffe lokale og regionale varer og tjenester innen størrelsesorden 100millioner kroner. –Vi ser at vi har passert denne mål- setningenmed godmargin.Dette er spesifikke leveranser fra nordnorsk industri, og det er gledelig. – Prosjektet er også en viktig bi- dragsyter til maksimert verdiskapning av vår investering i Skarv-feltet.Ærfugl øker produksjonen,med et meget kon- kurransedyktig kostnadsnivå i forhold til andre prosjekter på norsk sokkel. Ærfugl bidrar også til en revidert stra- tegi med forlenget levetid for fabrikken vår ute i Norskehavet. Tekstog foto:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=