HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

23 NR 3 – 2019 H AV P ULS eidmedoppkobling av satellitten SnefridNord, det første påbygget til AastaHansteen-feltet, somstartet produksjon 1. september. En energimengde som alene tilsvarer energiinn- holdet i godt over enhalv års- produksjon av den totale nor- ske vannkraften. – føyer seg inn i rekken av teknologi- bragder.Dette er Norges dypeste felt- utvikling. Et imponerende nytt tekno- logiskritt er tatt, sa Leversund. ENTUSIAST. I august fikk olje- og ener- giminister Kjell Børge Freiberg endelig se sokkelens nyeste tilskuddmed egne øyne. – Utviklingen avAasta Hansteen- feltet beviser at det vil være uklokt å sette en sluttdato for norsk offshorenæ- ring.Dette er et prosjekt sombidrar til å erstatte kull i energi-miksen i Europa, og har derfor stor betydning. – Jeg er ufattelig stolt, i mitt eget hjemfylke, sa vesterålingen, og la til: – Dette gir meg framtidstro.Vi skal holde på med dette lenge, lenge, lenge, lenge, veeldig lenge, sa olje- og energi- ministeren til de ansatte påAasta Han- steen. Tekstog foto:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=