HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

22 NR 3 - 2019 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING FØRSTEPÅBYGG: Subsea-fartøyet «SiemSpearfish» i ar Gassco-sjefener full av lovordompioner- prosjektet somnoenhar dømt nordogned. Ser ny gass- provins i nord, somÅsgard ÅPNINGEN: Alstahaug-ordfører BårdAnders Langø (t.v.) og statssek- retær RikardGaarder Knutsen fra OED fikkæren av å klippe kjettingen sommarkerer at AastaHansteen- feltet er offisielt åpnet under en seremoni i Sandnessjøen 19. juni. OPTIMIST: Frode Leversund, direktør i statligeGassco. ENTUSIAST: Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) på AastaHan- steen 22. august. I FULLDRIFT. Aasta Hansteen har nå produsert gass i trekvart år. En del røster har hevdet at feltut- byggingen vest av Bodø ble for dyr, ba- sert på for lite gass.Men sjefen i statlige Gassco, Frode Leversund, er full av optimisme for årene som kommer. –Vi skriver i dag norsk gasshistorie. Slik somÅsgard-utbyggingen i år 2000 førte til etableringen av en ny helt gass- provins, vil Aasta Hansteen nå gjøre det samme.Dette åpner opp en helt ny gassprovins på norsk sokkel, sa Lever- sund i sin tale under den offisielle åpningsseremonien i Sandnessjøen 19. juni. GASS-HUB. Leversund ser påAasta Hansteen som et fremtidig gassenter, knyttet mot rørledningen Polarled, prosessanlegget på Nyhavna og videre rørsystemet Langeled,med videre di- rekte tilgang til gassmarkeder i Storbri- tannia,Tyskland, Belgia og Frankrike. – Og tenk hvilket system vi har, sa Leversund. – Et gassmolekyl, la oss for anlednin- gen kalle molekylet «Aasta energi», bruker totalt seks døgn fraAasta Han- steen til London.Distansen er 1.986 kilometer.Hastigheten på «Aasta energi» er i gjennomsnitt 13,7 km/- timen – omtrent sommitt løpetempo på en god dag. – Betydningen av «Aasta energi» er enorm.Når molekylfamilien i flokk inntar husstandene i London og andre husstander i Storbritannia, får våre bri- tiske venner en energimengde som alene tilsvarer energiinnholdet på godt over en halv årsproduksjon av den to- tale norske vannkraften. –Mulighetene som ligger i kjølvan- net avAasta Hansteen er også store. In- nebygd kapasitet i Polarled ogNy- hamna er i størrelse med det årlige be- hovet Polen har for norsk gass utover på 20-tallet.Aasta Hansteen og Polar- led er en solidmotorvei for pålitelig norsk gass, somgir oss enorme mulig- heter langt inn i framtida. LETING. Leversund påpeker at interes- sen for leting etter naturgass i Norske- havet har økt betydelig. –Motivasjonen blant selskapene er svært bra. Flere lovende funn er påvist. Det lover godt for flere tiår framover. – Det norske gasseventyret har også vært et teknologieventyr.Tenk på hvor mange teknologibragder som er utført siden starten på eksportepoken fra norsk sokkel i 1977. I 1977 startet vi gasseksport tilTyskland og Skottland, og i over 40 år har vi gjennomført teknologi-kunst i prosjekt etter pro- sjekt. –Aasta Hansteen, den første Spar- plattformen i sitt slag på 1.300meters havdyp – designet for tøffe værforhold

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=