HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

21 NR 3 – 2019 H AV P ULS ANNONSE 57 lim drail re åp skal ereløfiV kroWsteL litggellitI REPLEJH valedneatålitesletkilprofn ennemegnureplejhedrovh, agittasåsgoaeSteLrahetted REKSENNEMEGNU ngoteravsnasnnufmasetted .tevilsdiebrainnireks mdiebramasimargorptegn resudrå ;VANde imottn reggellitI nerbtlissof eresudorp nassagoib stedneM MREBBOJ eis,nestas rtsemavh – rôfeksif ilnneøjl avsdduksrevoekurbånenalp negnirænemmasediffotsn urbdnalarfllafvavaplejhdevs nsgilekrivtedrilbrehgO.ggel eL.redekkigilegløfvlesreppot SSAGOIBDE .nesnhoJr gnudemerøjgnakesleløfsgni nenojskudorpssagoibarfnemr .e glivednuretsenI.ireksifgok .imonokørælukrisnemokka alpdemtgnutånrebbojaeSt ilekrivtedreås,reksenneme teegalålit ettatsrenessa laksnessaG temoren -nnitdrevg f D snetehvits .gnilderof rttennatE OFLAKOL tdrevllug en,vissam ereteD– g y lbk l d .nnirette kaltaksrontdogåprytebteD nakåsgomos,negnirænikke GNILDER kremtekrytsneåpeknatdem vrofreD.aidemielatmovitag narbgitkivåsnetaskodarapt . g v k h i kl ,gnitkalsrettetterselderofnes e,edoglitdnalegleHemmok .nesnhoJreis,gniggyberave tnørgtegoskaloibåpsukofli negnirænstterdppomosnejs l dib snatepmokre lstedreåS– d l lH -sdødrøf rogir-erpr erævpølsterk demretils sskøsrofarfreH REDOMPPOT tø ili f fdbli eD.demrardibettedteøjlime ki,suhekyslakolregnertivtaki .neøjsllejfloSåpnenojsat sr segroNgadireaeSteL :EN i k kiå f il etedrovh,nnufmaseggybåt nem,gnildnahebroferabek ofretnessgninksrofgo-skøsrofet ilki tdogter gitkivekil .kurbvahr .voheb pesiernak ppyhdem egnertiV– mosgitkyd åsgomoS RUKNOK demetliks oette– D.etåmednellitssderflitneå ls,retsmoknagoregnagvaegi esierårofssalpylfrotsneekkir knatdemtennatnalb,gilum åmdnalegleHtavattatppore NOIGERGITKYDESNAR ojsakoledengegoedogerelf teottetremosggenarerr ofigitsnuguredublitylfsnega bramas/rednukeråvgoivtaki attatpporeivnem,»nedys«lit :suhekysgossalpylfåpe åsrilbnenoigertakilsseggir .nesnhoJreis,ren regoeneretastomppo rofkkidotem ofretehgilum eggelnalpiV– aeSteLrofgO bmosnetsyk moiredraillim urbvahlakS– EDNENNEPS annurgsera eråvlitdlohr erentrapsdie dublitylftev -esnarruknok naegena eredulknok,negnirænskurbvah rdebdemdiebramaserettetr ederbtegotskeveredivrofr ennepsdemtlyfneditmerfre mmasregnehtlA«.ettedlitardi tedåm,0502nennignintes detnevrofnedahnegnirænsk DITMERF esevre,remarou tgog .nesnahoJnaitsirKr igolonketynrelkivtumosretfi rofredresiV.tnemejsagneer :reknatedn .»tlademne tsarfninedemetterlitseggel demseressiksmosnetskeve gnrængotsevers rogtn go rette åprutkur 005 .gn vtus KA BeroT-nrøjB NABLOL .dnulnør alrahknaberapSdnalegleH :NEK nenniesnatepmokgognirafregn nurgtdogtessorigmoskurbvah oferevigdåredogerævårofgaln ts tø firdebrofrkeridreis,negnirænr ,tedekram

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=