HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

gulP hnettabedamilK pipig søhennedredyøheynddånra a .net kdlik mtnesorp)!(05 figrenesnedrev ongorpetsiseD .gninklof akså–gnirdrof alsrofdemekki regilditmosgO ebnegninmetS kbf itf k k ålit neerabynroF.0502iigrenere broflivnedrevtaråps,kurbro moeonnakmosmedarfenes edneskovnelitigrenekoneff erotssditråvåpregninsøllitg mmoktseyøhrepormosed–e ksiretsyhgesemrænårennyg -igre ekur -eb -tu re . netskeV0402i ofregninklofeb neinegnilkivtU .enegnir apvlahilbelluks erå04etsened ovåsåpstekurb vlevekillivssag remmore monokønedreddnaliremmok illim9revoliteskovåtetnevr edrevtavasevirdkurbrofigre oftumoeonettedreisås,netr enesongorpessidmovleS.en tepølitnesorp)!(02demesk ofejlO.tnesorp)!(04demesko urronem,garesov L NEDREVITU eksi redra sn -dr erab va -r va li i i R hJ i il Aibbj f i i ilii d erøjglivgniræn ronteavherab ettedtarenem åvarevelegroN åptgnutrestas motago-llukva .)arahaSrofrøs rrenegnilkivtu . anecsteI.nedrevrofettynva ohsffoegitkivsvilråvvattukks telåmsrøpS.demettulsivrøb fgidatS.igrene-nobrakegles .tfarkmotappotten dnalniFmos,dnalerdnA.tfark alksyTmosdnallaksgiditmaS rfA,aidnI,aniK(edneskovtksa : eir -er re rel tudn aki tresergnnnønesnaoes nmosaartsu oetsrøns S .rønegnvstennatuy 6edi k kf l obrakvamrofi drenemegnaM gnirdroftulitåS tslehivremiger eferohsffoeråv røjgnakksitkaf Ntagitkirtedre enesnedrevred d f lbkk f attasturoF.gnirgalgotsgnafn piggulp«neettesåskujrete sag-nobrakvappilstudemne erøjgådemeymåsahlivekki egninysrofigreneivretalrevotl vregnetS.llejksrofvitisopnee olonketgosiskarpksron,egro keskovårettestrofkurbrofigr å -kett »api :res . litn i ,ig ,tfar iretsyh emorekkansiV .eddivekker 04åpttuksppils åretteetsrøtliv kosvagniresifir pilstuetsrøtsed erævettedåm sitaneigoon llejksroflit,gninsølåpkøsroft nennitdogerævrøbtnesorp tueksronmotelåM.ednevna evrekkinketettedreås,nelek ledemnemmas,enetknupsp esilartyønåivreralK.negninsøl ,ryrori e igo,reregnu arf rof - nedr -tke er s røtkadeR . begnamdroker ODRONRUTÅP .regniro gelrenalperobsråetseN :REV alittutedrestgnalåS.ånseg 2ediS dnaldroNrofnetunelekkost 92-8 åfliv 079 :nofeleT @hm :tsop-E M :røtkadeR .dlohekildev OKENETOBOR :revigtU 12055 on.dalbh datsfoHnetro www etoborallivevloDenI :REMM 7057 :nofeleT skoB :esserdA /3721-4981NSSI •on.sluportep. S 31-21ediS roftevohebekåvrevor 0030 neøjssendnaS1088,471 )evagtulatigid(3721-4981 n.slupvah.www 3ediS .nesbocaJ.RflA :TSITLAP o 93-8 2 NR 3 – 2019 H AV P ULS

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=