HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

15 NR 3 – 2019 H AV P ULS - forsyningsbase for aktivitet i Norskehavet nord. ASCO Base Sandne er en del av ASCO N Group og har forsy saBOCSA ssjøen orge og ASCO ningsaktivitet perob netkart 102arF øjssendnaSe roftetivitkastfirdgotkejsor aånrenysrofgoroniuqErof -noketsenejtivkotrevo5 ne ll , langs hele Norskeky verdensbasis fra Au Canada i vest. Selsk verdensbasis over 2 akSlitgninysrof1102 litettøtseroblla0102 rofgo9002itrelbate sendnaSesaBOCSA sten og på stralia i øst til apet har på 000 ansatte. vaeieltu ojsideps ræluger orteplit ereveliV roniuqE ,- .OSPFvr arfgovrakS raunajarfetnys elbneøjs .m.mereræbtsal ,remetsys-TI,gnirgal,n ,tropsnart,retsenejtesabe rednureh-negnirænsmuel etsenejtkkitsigoletrergetnir .neøjssendnaSarf - r FORSØK: Krå- køya kysthavn i Rørvik kanbli et knutepunkt for frakt av laks i container på båt. FOTO : RØRVIK HAVN Tester båt-frakt til kontinentet PROSJEKT: Kurt Jessen Johansson, leder av Kysthavnalliansen (t.v.), og KimRune Bøe fraNTSGruppen. FRABILTILBÅT. To som lyttet ekstra oppmerksomt til presentasjonen av Bluwrap, var representanter for Kyst- havnalliansen, somover lengre tid har jobbet med å flytte frakt av laks fra bil til båt.Med utgangpunkt i Rørvik me- ner de å ha funnet resepten for å frakte fersk laks fraMidt-Norge til Neder- land på enmåte som konkurrerer med bil. Sinkaberg-Hansen, som altså alle- rede er i samarbeidmed Bluwrap, hol- der til på Rørvik. – Et scenario er 240.000 laksetrailere gjennomKlett-krysset (E6 like sør for Trondheim) i 2050.Det sier seg selv at det går ikke, sa Kurt Jessen Johansson og KimRune Bøe på seminaret under VM i krabbefiske. Prosjektet har gjennomført en test- tur med båt fra Rørvik til Ijmuiden i Nederland. –Turen tok 103,5 timer, helt fram til kunden, fortalte Johansson og Bøe. Kysthavnalliansenmener myndighe- tene bør stimulere denne typen frakt gjennom tildeling av konsesjoner til aktører sombenytter båt til eksport. Tekstog foto:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=