HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

14 NR 3 – 2019 H AV P ULS MAGISKBOKS: OlaH. Strand, administrerende direktør i Bluwrap, viste bilder av denmagiske boksen, men sier ikke såmye omhva boksengjørmed ferskematvarer. Mederfaring fraExxon, SASogCoopvil OlaH. Strand revolusjonere frakt av fersk laksogsvinekjøtt. Er dette løsningenpå lang frakt av ferskvare? HOLDBARHET: – Isopor er ikke bære- kraftig lenger, oggir lav holdbarhet i eksport til markeder langt borte, saOla H. Strand i Bluwrap. FOTO : TERJE BENDIKSBY / SCANPIX HEMMELIG. Han vil ikke si så mye om hva den blå boksen gjør med varene somoppbevares på innsiden.Men han mener at laks, sendt med tog fra Narvik til Kina, skal komme fram like fersk somda fisken ble lagt i boksen på slak- teriet. Ola H. Strand har hatt toppstillinger i både Exxon, SAS og CoopNorge, før han nå jobber som sjef i Bluwrap i San Francisco. I et foredrag underVM i krabbefiske i Sandnessjøen fortalte han litt omhvor langt Bluwrap har kommet i arbeidet med å ta framneste genera- sjon emballasje for ferske matvarer. –Vi har doblet holdbarheten på ferske proteiner, sa Strand blant annet. SVINOGLAKS. Bluwrap har fokusert spesielt på svinekjøtt og laks, to vare- slag som eksporteres over store avstan- der, jorda rundt. – Isopor er ikke bærekraftig lenger, og gir lav holdbarhet i eksport til mar- keder langt borte. Bluwrap har jobbet sammenmed NTNU, Sinkaberg-Hansen og Lerøy om et konsept som er tilpasset laks. –Målet er at laksefilet – med skinn på – skal holde samme kvalitet som fersk laks, iset i kasse, i 30 dager, sa Strand. NORGE-KINA. Scenariet somda åpner seg, er eksport av fersk laks med tog fra Norge til Kina. –Turen fra Narvik til Kina vil ta 18 dager, fra Helsingfors til Kina tar det 18 dager.Og så kan vi nå USAmed båt. – Så hvordan virker da Bluwrap? spurte Strand selv til en lyttende for- samling på seminaret. – Opprinnelsen bygger på erfaringer med frakt av frukt og grønt fra Sør- til Nord-Amerika. Konseptet er patentert. – Det handler om å hindre oksidati- ve prosesser – blant annet med optimal temperatur, å beholde en bestemt atmosfære rundt produktet, og redu- sere bakterievektsten, fortalte Strand omBluwrap, som skal sendes i 40-fots containere. TESTTIL JUL. Gevinstene ved å øke holdbarheten under eksport, er økt produktverdi, redusert fraktkostnad, redusert miljøavtrykk og 60-80 prosent reduksjon i kostnader knyttet til logis- tikk. Den første lastenmed laks, pakket i Bluwrap, skal etter planen gå fra Sinkaberg-Hansen rundt årsskiftet. – Konseptet skal være ferdig kom- mersialisert i løpet av neste år, sa Ola H. Strand. Tekstog foto:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021 Konseptet skal være ferdig kommersia- lisert i løpet av neste år. OlaH. Strand, Bluwrap

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=