HavPuls: nr 3 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

12 NR 3 – 2019 H AV P ULS Firmaet SOS Inspectionhar blitt droneførere i Formel 1-klassen. FIKKOPPLÆRING: Marius Sletten er drone-pilot i Aker Solutions. Sjekket Mongstad meddrone SVEVDERUNDT: Dronen fra SOS Inspectionunder arbeid i raffineriet påMongstad. BEGGE FOTO : PRIVAT NISJE. SOS Inspection har adresse Sandnessjøen,men eies avMosjøen- investor HarryNicolaysen, sønnen Fredrik og John Even Liland. Det siste halvannet året har firmaet spesialisert seg på inspeksjon av indu- strianlegg ved bruk av droner.Utstyret kan også brukes til søk og redning. –Vi har Luftfartstilsynets tillatelse klasse «RO3», som er den høyeste, for- teller FredrikNicolaysen. HØYEKRAV. En spesiell drone, som firmaet benytter til innvendige inspek- sjoner i industrianlegg, har hittil bare kunnet kjøres av et par personer i hele Norge. En forespørsel fraAker Solutions om å gjøre inspeksjoner av oljeraffine- riet påMongstad, førte til at SOS Inspection ble hentet inn for å lære opp Aker Solutions-operatører, og utstyret ble leid ut. – Jeg har selv vært i Sveits og fått opplæring somdronepilot, forteller Fredrik. – Dette er et krevende utstyr å ope- rere, siden dronen er helt manuell – uten hjelp til navigering av GPS. VISUELL. Dronen kan utstyres med forskjellige typer kamera, sombåde ser temperatur og gjør vanlig visuell in- speksjon. Dronene er godt egnet til inspeksjon og kontroll av rørgater, under tak, inne i lagertanker og andre typer lukkede rom somutgjør risiko for operatøren. SOS InspectionAS omsatte for 3,6 millioner kroner i fjor, og fikk et over- skudd på en halv million. Tekst:MortenHofstad mh@hblad.no9 7055021 ALSTAHAUG DØNNA LEIRFJORD VEFSN Tlf. 75 07 57 00 S unk- ndna saB tknupet øjsse neybe ne roNrof vaheks 057.flT !te 00057 on.enummg

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=