HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

8 NR 2 - 2019 H AV P ULS TEMA: REKRUTTERING Dekommer fraåtte forskjellige land, og jobber sammen i Norge. Sjefense Ingeniører på voksenop LÆRER JOBBKODER: På kurs i norsk samfunnsfaghosVoksenopplæringen i Alstahaug, bak fra venstre: Hans Lie (35, Kina), Maria Shunina (30, R Russland) og Lila Lie (30, Kina). Foran fra venstre BahramHeidari (33, Iran), AmitMakwana (42, India) og ShrikantYele (36, India). FORSKJELLIGBAKGRUNN: BahramHeidari fra Iran (t.h.) har gått toganger påMount Everest, og jobber som ingeniør hos Aker Solutions Sandnessjøen. FOTO : LARS OLVE HESJEDAL Sjefer kan tvinge deg til å jobbe døgnet rundt omde ønsker det. Det er bedre å være ar- beidstaker i Norge. BYGGEPÅ. Det er ikke et kurs sombe- står utelukkende i å lære norsk.Det kan mange av dem fra før.Noen av tilflyt- terne har bodd i Norge i mange år, og noen av har til ogmed tatt utdanningen sin her. Det 50-timers kurset som IvanMou- rushev, (Russland, 31 år),Maria Shuni- na (Russland, 30), Lila Lie (30, Kina), Hans Lie (35, Kina), Shrikant Yele (36, India),Amit Makwana (42, India), og BahramHeidari (Iran, 33 år) er i ferd med å avslutte på voksenopplæringen i Alstahaug, handler omnorsk sam- funnsfag. Kort sagt: Hvordan forstå det norske samfunnet.Hvordan knekke den nor- ske koden. Lære hvilke lover og regler, skrevne og uskrevne, både i arbeidslivet og ellers, somgjelder i det norske sam- funnet. Skjønne norske symboler. Og det handler om å lære Hald-re- gionen bedre å kjenne; geografi og kul- tur. Blant annet har de hatt en tur til Petter Dass-museet. MÅTENKENYTT. KjerstiToft er rek- tor ved voksenopplæringen. – Det kommer færre flyktninger til Norge, og vi har færre brukere på grunn av det, sier hun. Hun legger ikke skjul på at det kan bli nedbemanning i det kommunale til- budet. – Da må vi tenke annerledes og finne nye markeder.Dette norsk samf- unnsfag-kurset på bestilling fraAker Solutions er det første tilbudet i sitt slag som vi gir.Vi skreddersyr pakker tilpasset bedriftenes ønsker og behov, sier hun på et av klasserommene i vok- senopplæringens lokaler på Sandnes i Sandnessjøen. Bedrifter går ofte utenlands for å finne kompetanse.Toft tror det kan bli flere slike kurs fraVoksenopplæringen fremover. STEMMESUMMING. Ute i gangen summer det av stemmer – på norsk. Men deltakerne kommer fra Russland, Kina, India og Iran. De snakker naturlig nok med en viss aksent,men har et godt ordforråd og gjør seg godt forstått på norsk. Akkurat nå holder de på å gjette på norske dialekter.Med en lærer fra Oslo (Hilde Fjellet) og en journalist fra Ber- gen har de litt å bryne seg på.Men de bruker ikke lang tid på å finne rett svar. Inne i klasserommet har de lært blant annet omnorsk arbeidsliv.Hvilke regler gjelder her.Arbeidsmiljølov. HMS.Hvorfor har vi 7,5 timers ar- beidsdag – det er ikke i alle land dette er lovfestet. De forteller om andre tilstander både i Iran, India, Kina og Russland. – Det finnes arbeidsmiljølov,men massevis av bedrifter som ikke følger dem. Sjefer kan tvinge deg til å jobbe døgnet rundt omde ønsker det.Det er ingen sanksjonsmuligheter sombedrif- ter som turer på og gjør hva de vil, for- teller de. Og konkluderer:

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=