HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

37 NR 2 – 2019 H AV P ULS SJØSLAGET: Det allierte britiske flåteangrepetmot Narvik 10. april. Fra kampene mellombritiske og tyske sjøkrigskrefter på havnen i Narvik. FOTO : SCANPIX ARKIV FAKTA Slaget omNarvik Utkjempet fra 9. april til 8. juni 1940, og var et frontavsnitt i fjellområdene i Ofoten om- kringNarvik og en serie sjøslag i Ofotfjorden. Nazi-Tysklandsmål med invasjonen var å sikre forsyningen av jernmalmfra de svenske gruvene i Kiruna ogGällivare somble skipet ut i Narvik somvar antatt å ha avgjørende betydning forTysklands rustningsindustri, samt erobre dennorske flyplassenpå Bardu- foss. Slaget startet ommorgenen 9. april da ti jagere som ledd i den tyske invasjonen av Norge i 1940 torpederte de norske panserskipene «Norge» og «Eidsvold» og landsatte tyske bergjegere i Narvik og Bjerkvik. Etter to sjøslag i Ofotfjordenden 10. og 13. april ble den tyske invasjonsflåten senket av britiske Royal Navy. Tyske styrker holdt i slutten av april Ofotbanen og fjellområdene fraGratangen i nord til Ankenes i sør, menble tvunget på retrettmot svenskegrensen av norske og franske styrker fra nordogpolske styrker på Ankenes-halvøya sør for Narvik. Den 28. mai bleNarvik gjenerobret av allierte styrker ogde tyske styrkene under le- delse av EduardDietl var nær overgivelse. På grunn av Frankrikes nederlagpå vestfronten trakk de allierte segut fraNord-Norge 8. juni 1940 ogde norske styrkene ledet av Carl Gustav Fleischer la ned våpnene. Kilde:Wikipedia ik imai 1940. rchills karriere ALLE FOTO : ALF R . JACOBSEN ARKIV KILDENE: Forfatterenhar fått tilgang til et bredt skriftlig kildemateriale sombeskri- vermaktspillet omNarvik i 1940. «Jeg trenger 14 fartøyer for to batal- joner,men har bare fire.De manglende prammene skal i planen erstattes av fiskeskøyter.Men de vil grunnstøte et godt stykke fra stranden, noe som kre- ver at soldatene tar seg til land gjennom kaldt og forholdsvis dypt vann.Under innseilingen vil soldatene være utsatt for flyangrep i fire timer og ild fra land i halvannen time før de når stranden.» SomChurchill, Cork og de fleste andre vissteTrappes-Lomax at Narvik var befestet av et par tusen tungt væpn- ede tyskere, hvorav halvparten var bergjegere med spesialtrening i vinte- rkrig. Strandsonen ville havne i en morderisk kryssild. Søkkvåte og fry- sende skotter ville kave rundt i dyp- snøen, sjanseløse mot maskingeværby- gene. En landgang ville ende i et blod- bad og et nytt ydmykende nederlag. FORTSETTER PÅNESTE SIDE

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=