HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

34 NR 2 – 2019 H AV P ULS Det har aldri vært billigereåværebilist i Norgeennakkurat nå. Menåpenbart ikkebillignok. Bomstasjoner stopper ikke prinsippløshet I FINLAND: Vår spaltist hørte på utenriksministerMike Pompeo under besøket i Finland. FOTO : AP / SCANPIX TOPPMØTE. Mens det hersker global enighet om at levevilkårene i Arktis er under et ekstremt press på grunn av kli- maendringene, diskuterer våre folke- valgte i fullt alvor hvordan de raskest mulig skal få revet ned bomstasjonene de for kort tid siden vedtok å sette opp. Det er ikke lenge siden jeg kom hjem fra et besøk i Rovaniemi i Fin- land. Jeg var der som journalist under det som kalles ministerrådsmøtet i Arktisk Råd, en viktigmøteplass for alle oss sombor i en av de åtte arktiske sta- tene. SKREMMENDEFRAUSA. Til stede var utenriksministrene fra alle de arktiske statene, inklusive den amerikanske utenriksministerenMike Pompeo. Hans tilstedeværelse og hans innlegg på det internasjonale toppmøtet, var egnet til å skremme noen og enhver. Ikke bare fordi han gikk til frontal- angrep på både Kina og Russland,men først og fremst fordi han nektet å god- kjenne en internasjonal strategi for å bekjempe klimakrisen i nettoppArktis. USA anerkjenner ikke at klimakrisa er menneskeskapt, og Pompeo reiste fra Rovaniemi etter å ha sparket beina un- der en felles klimapolitikk for nordom- rådene. Det i seg selv er dramatisk. MenMike Pompeo har åpenbart slektninger også i norsk politikk. I noen år nå, har norske politikere fortalt oss hvor viktig det er å bygge bomstasjoner rundt våre største byer for å begrense biltrafikken.Av samme klimagrunn har stadig flere byer revet parkeringsplasser og satset på kollektiv- trafikk der det er mulig.Målet har vært å begrense utslippene fra en stadig vok- sende bilpark, og dermed redusere ef- fekten dette har på miljøet i Arktis. RIRTOHESTER. Men de samme politi- kerne, på nasjonalt og regionalt nivå, har gjennomhele prosessen ridd to hester. For mens de på den ene siden vil begrense utslippene fra biltrafikken, skal bompengene også finansiere nær- mest gigantiske nye veiprosjekter inn til de samme byene. Inn til de bilfrie byene. Advarslene mot denne mangelen på logikk har vært mange,men ikke sterke nok til at et politisk flertall har latt seg overbevise. Før nå. Ikke fordi de er bekymret for kli- maet. Men fordi de er bekymret for valgre- sultatet. Den kollektive snuoperasjonen kom- mer fordi det i det forestående kommu- nevalget har sneket seg inn en protest- bevegelse som truer med å stjele stem- mer fra de etablerte partiene.Med en eneste sak på dagsorden reiser et bo- mpengeparti seg i protest mot de etab- lerte partier. HELHETENFORSVINNER. Dermed for- svinner helheten ut av norsk politikk, og nok en gang truer bilistene med å felle en regjering.Det samme skjedde da Carl I.Hagen i sin tid felte stats- minister KåreWilloch på grunn av bensinavgiftene. Det skjer åpenbart noe medmennes- ker i det de setter seg inn i en bil. På forunderlig vis transformeres vi fra hele mennesker til pansrede bøller uten an- svar for helheten i samfunnet. I regjeringspartiet Fremskrittspartiet diskuteres det i fullt alvor å hente ut 100milliarder kroner fra oljefondet for å rive bomstasjonene, for derigjennom å finansiere veier vi i framtida ikke kommer til å trenge.Det skjer samtidig somden sittende regjering har redusert bilavgiftene med flere titalls milliarder kroner de siste årene, og bensinprisene relativt sett ligger historisk lavt. For ikke å nevne hvor lavt bensinprisene ligger målt ut fra norsk kjøpekraft sam- menlignet med andre europeiske land. ALDRI BILLIGERE. Det har aldri vært billigere å være bilist i Norge enn akku- rat nå.Men åpenbart ikke billig nok. USA er i likhet medNorge enArkt- isk stat,menAlaska er langt fraWa- shington, og i amerikansk politikk er Arktis ført og fremst et økonomisk skattkammer. Likevel var det skremmende å høre Mike Pompeos raljeringmed klimakri- sa i Rovaniemi. For Norge erArktis en del av vår daglige virkelighet.Derfor er det akku- rat nå mer skremmende å følge med på norsk politikks tilsynelatende prinsipp- løse reise vekk fra tidligere vedtak og inn i en prinsippløs og uoverskuelig framtid. Mot slike reiser hjelper det ikke å sette opp bomstasjoner. ArneO. Holm kommentar . ArneO. Holm er redaktør i HighNorthNews Ikke fordi de er bekymret for klimaet. Men fordi de er bekymret for valg- resultatet.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=