HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

33 NR 2 – 2019 H AV P ULS - forsyningsbase for aktivitet i Norskehavet nord. ASCO Base Sandne er en del av ASCO N Group og har forsy saBOCSA ssjøen orge og ASCO ningsaktivitet perob netkart 102arF øjssendnaSe roftetivitkastfirdgotkejsor aånrenysrofgoroniuqErof -noketsenejtivkotrevo5 ne ll , langs hele Norskeky verdensbasis fra Au Canada i vest. Selsk verdensbasis over 2 akSlitgninysrof1102 litettøtseroblla0102 rofgo9002itrelbate sendnaSesaBOCSA sten og på stralia i øst til apet har på 000 ansatte. vaeieltu ojsideps ræluger orteplit ereveliV roniuqE ,- .OSPFvr arfgovrakS raunajarfetnys elbneøjs .m.mereræbtsal ,remetsys-TI,gnirgal,n ,tropsnart,retsenejtesabe rednureh-negnirænsmuel etsenejtkkitsigoletrergetnir .neøjssendnaSarf - r Seks seismikk-tokt i sommer PÅTOKT: «Sanco Swift» går et omfattendemultiklient søk utenfor Helgeland for PGS i sommer. FOTO : PGS VERDENSSTØRSTE: Seismikkskipet RamformTitan fra PGS er det største i sitt slag i verden. FOTO : PGS SKALNORDOVER: Atlantic Guardian skal jobbe utenfor Helgelandpå for- sommeren. FOTO : STEINBJØRN MENTZONI Et PGS-tokt (PGS19002) øst for Norne, og helt innmot land startet tidlig i mai, og skal etter planen gå til utgangen av september med fartøyet Sanco Swift .Multiklient Invest er oppdragsgiver i området somdekker det meste av området Nordland IV, der det så langt er boret lite. RamformTitan kommer for å gå i NordlandVI (PGS19001) fra starten av juli måned, også dette toktet i regi avMultiklient Invest. TGSNopec har planlagt et tok langt nord og vest i Norskehavet (TGS19001). Foreløpig er det uklart hvilket fartøy som skal benyttes. TGSNopec planlegger nok et tokt (TGS19002) helt ut mot grensen av norsk territorialfarvannmed Polar Dutchess fra 1. juli. Electromagnetic Geo Services (EMGS) kommer med Atlantic Guardian (EMG19253) for å gjøre en EM-undersøkelse i et område sørøst forAasta Hansteen. Wintershall Dea vil samle data i sin egen nytildelte lisens PL1020, øst for Aasta Hansteen. I tillegg er det meldt omplaner for et par borestedsundersøkelser, blant annet i regi av ConocoPhillips, uten at dette foreløpig gir signal om flere bo- replaner.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=