HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

32 NR 2 - 2019 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING Oljedirektør BenteNyland forventer at nord- områdenevil taenstadigstørredel avnorskenergileveranse. Bentes fire favoritter FORVENTNINGER: Di- rektør i Oljedirektora- tet, BenteNylandpå OffshoreNordland. FOTO : SNORRE NICOLAISEN PGNIG: Denpolskemedeieren i AastaHansteen skal bore selskapets første egeno- pererte brønnpå norsk sokkel, «Shrek» like øst for Skarv i septembermed riggen DeepseaNordkapp. KART : PGNIG AKERBP: «Vågar» kommer et stykke nordøst for Norne i løpet av sensommeren. KART : AKER BP VENTERMER. Bente Nyland ogOljedi- rektoratet holder fast på at de forventer at de største fortsatt uoppdagede reser- vene på norsk sokkel ligger i Barentsha- vet. –MenNorskehavet følger etter, sa Nyland på Offshore Nordland. Nyland brukte eksempel fra Norne på hvordan verdiskapingen utenfor Nordland har vært for det norske sam- funnet. – Siden starten i 1997 ble investerin- gen i Norne betalt i løpet av fire år. I 2018 hadde Norne generert et over- skudd på 92milliarder kroner,målt i nåverdi. I fortsettelsen er Nyland spesielt opptatt av at et nytt gassrør er på plass. –MedAasta Hansteen-feltet og rør- ledningen Polarled er hele norsk sokkel knyttet opp til nettverket for gasseks- port til Europa, som er viktig i en fase der kullkraft skal fases ut på kontinen- tet. DEFIRE. Blant de ti bekreftede lete- brønnene utenfor Nordland i år, trakk Nyland spesielt fram fire hun har sær- lige forventninger til: «Vågar» (Aker BP) «Toutatis» (Wintershall DEA) «Godalen» og «Lynghaug» (Capri- corn) Alle letebrønnene har oppstart gjen- nom sommer og tidlig høst (se tabell side 24) MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=