HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

26 NR 2 - 2019 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING «Alle» venter påhvaden tyskegiganten finner ved innløpet tilVestfjorden Årets største «hyp NÆRLAND: Toutatis skal bores 65 kilometer nord forMyken. KART : WINTERSHALL DEA RIGGEN: West Hercules skal boreToutatis. FOTO : TRANSOCEAN OPTIMIST: Områdedirektør SynnøveHelland iWintersh ØDELAGT: «Det ble det funnet døde korallstrukturer og knuste koraller på 10 loka- sjoner. Det kan se ut somområdet har blitt utsatt for omfattende bunntråling», skri- verWintershall Dea i søknaden til Miljødirektoratet. FOTO : WINTERSHALL DEA FORVENTNINGER. «Toutatis» er ikke bare guden til Asterix ogObelix.Tou- tatis (ellerMykenWest, sompartner Equinor kaller den) har i lang tid vært en snakkis blant folk som følger med på de mest spennende letebrønnene på norsk sokkel. AnalysehusetWoods MacKenzie har satt en spiss på stemningen ved å spå 500millioner til enmilliard fat, altså like stor eller dobbelt så stor somNor- ne.Oljedirektør Bente Nyland har også Toutatis på sin korte liste over årets mest spennende letebrønner. I andre enden av skalaen finner vi en NGU-rapport som argumenterer for at de omstridte områdene utenfor Lofo- ten, og de kystnære områdene sørover Nordlandskysten, er «tørre», på grunn av hyppig jordskjelvaktivitet over lang tid.Olje og gass kan dermed ha lekket ut i havet gjennommange hundre år fra sprekker i fjellet. EIERNE. En indikator på at noe verdi- fullt er i sikte er sammensetningen av eierskapet i lisens 896; operatøren Wintershall Dea eier 40 prosent, og resten fordelt på 20 prosent hver til statlige Petoro, svenske Lundin, og Equinor. –Vi har stor tro på at det blir gjort et kommersielt funn, sa områdedirektør Synnøve Helland iWintershall Dea på konferansenOffshore Nordland i be- gynnelsen av juni. Helgelandsbase i Sandnessjøen er valgt sombaseoperatør, når riggen West Hercules etter planen skal ankre opp på lokasjon en gang i september. KONTROVERS. «Toutatis» kan fort bli en kontroversiell operasjon, siden Bel- lona tidligere i år varslet bråk fordi brønnen skal settes nærTræna-revet, ved innløpet til Vestfjorden og Lofo- ten, somhar verdifulle koraller på hav- bunnen. –Her skal myndigheter og oljesel- skap få merke at motstandenmot å drive prøveboring vil øke jevnt og trutt. Vi vil kjempe for at disse områdene også får den beskyttelsen de fortjener, sa Bellona-leder Frederic Hauge til Af- tenposten i april. –Havbunnen vedToutatis-brønnen er kartlagt i detalj med både multistråle-ekkolodd, sidesøkende sonar og ROVmed undervannskamera for å sikre at vi ikke kommer i konflikt med koraller.Undersøkelsene viser at det ikke er korallrev, korall-hager eller andre sårbare habitater der brønnen skal bores, sier kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik iWintershall Dea. I operatørselskapets søknad til Mil- jødirektoratet finner vi bilder som skal være tatt med fjernstyrt ubåt i området omkring den aktuelle lokasjonen. Bil- dene viser koraller som er ødelagt, angivelig av bunntrål somhar skrapt langs bunnen. STARTETMEDBOM. Wintershall Dea boret årets første, av i alt ti bekreftede leterbrønner utenfor Nordland i år, med «Marisko», nord forAasta Han- steen.Det viste seg å gi magre resulta- ter, tross et lovende Esso-funn like i nærheten for mange år siden. Nærmere årsskiftet harWintershall Dea planer om å følge opp fjorårets lo- vende gassfunn «Balderbrå», sør for Aasta Hansteen – feltsenteret derWin- tershall Dea er medeier. Planen er å bore en avgrensnings- brønn i lisens 894, i tillegg til en ny le- tebrønn, «Gullstjerne». Begge opera- sjonene planlegges med riggen Scara- beo 8. MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=