HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

18 NR 2 – 2019 H AV P ULS SUGEANKER: AstaHansteen-feltet fikk sugeanker levert fraMomek. FOTO : RUNE KR . ELLINGSEN GRÜNDER: WiggoDalmo, Momek. FOTO : MO INDUSTRIPARK MASKINERING: Rørdeler somble laget for et offshoreprosjekt i Afrika. FOTO : RUNE KR . ELLINGSEN 21år etter starten, er eier- skapet iMomek-konsernet igjen på lokalehender. KjøpteMomek «hjem» igjen RØR: Verkstedog fagfolk somkan job- bemed rør i spesiellemetallkvaliteter er også en spesialitet forMomek. FOTO : RUNE KR . ELLINGSEN SIRKELENRUNDT. GründerWiggo Dalmo tok de første stegmot det som i dag er et omfangsrikt industrikonsern allerede i 1998. Like før offshorebransjen nådde sin foreløpige topp, i 2012, gikk investe- ringsfondet HitecVision innmed 60 prosent av eierskapet. Planen var å ut- vikle en tung leverandør til offshorein- dustrien. Da nedturen satte inn valgte ledelsen å diversifisere aktiviteten over i retning mer tradisjonell industri, gruvedrift, boligbygging, vannkraftindustrien, og havbruk.Og i mai annonserteWiggo Dalmo at han har tatt eierskapet til- bake.Detaljer i transaksjonen er ikke kjent. OFFSHORE. Fortsatt erMomek en sen- tral del av leverandørene offshore på Helgeland,med særlig styrke på maskinering. Flere oljeselskaper fortel- ler om ekspress levering av kritiske deler, kortreist ogmed høy kvalitet. Aibel er blant kundene, i forbindelse med sin hovedkontrakt med Equinor på vedlikehold ogmodifikasjon på sok- kelen i nord. – Fortsatt omsetter vi også for en mindre sum innmot oljenæringen.Det vi leverer, tjener vi penger på, sier kon- sernsjefWiggoDalmo til Rana Blad. I GODPLUSS. Momek-konsernet har for tiden rundt 400 ansatte, omsatte i 2018 for 571millioner kroner, og tjente 26millioner. –Vi skal utvikle bedriften stein for stein.Vi skal videreføre vår kultur med å ta vare på de ansatte og skape et sterkt forholdmellom folk. Jeg har tro på at det bidrar til at ansatte yter enda mer og står på.At bedriften igjen eies lokalt vil betyr mye for de ansatte og deres familier, sier konsernsjefWiggoDalmo til Rana Blad, og forventer en god vekst framover.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=