HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

17 NR 2 – 2019 H AV P ULS Laks av beste kvalitet fra Ytre Helgeland om–yøreH0588 tsop–87458509:b on.gavbbok@ idenav jorda lakseslakteriet i Leirfjord. ALLE FOTO : SNORRE NICOLAISEN DELIKATESSE I ASIA: Kongsnegler fra norske farvann kanbli enny eksportvare fra norsk sjømatnæring. fjord kommune, IvanHaugland, ønsker etableringen i Leines Næringsutvikling velkommen. – Det er selvfølgelig gledelig at det blir nytt liv og ny giv i disse lokalene som i et lengre tidsromhar stått uten næringsaktivitet. – Det har vært en ryddig fremgangs- måte der initiativtagerne har informert lokalbefolkningen omprosessen og tankene fremover.Vi synes dette er en spennende satsning, i en noe uprøvd side av havnæringen. Kommunen øns- ker, der vi kan, å være en tilrettelegger for næringsutvikling og vil gjerne bidra til et engasjement innen lokal sam- funnsutvikling, sier ordføreren. INNOVASJON. Nordøy Sea ønsker at Leines skal bli en næringsklynge for sjømatnæringen, der bedrifter kan danne en struktur og samarbeid for fel- les utvikling. – Knoppskyting er en av mulighe- tene som kan utvikle seg fra et slikt mil- jø, derfor synes vi det er viktig å utnytte kompetansen i en godt etablert sjømat- næring til videre nyskaping. –Helgelandkysten er langt fremme kvalitetsmessig hva sjømatnæring gjel- der,men vi må se på nye ressursmuli- gheter somogså er bærekraftige mulig- heter.Ny utvikling kommer omdet satses fremtidsrettet på innovasjon, og det er gunstig å gjøre dette sammen, sier Nordøy. SnorreNicolaisen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=