HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

12 NR 2 - 2019 H AV P ULS EFFEKTIVT: Nårmandriver havbruk på kysten fra grensenmotTrøndelag til Bodø, er helikopter vel Tider penger, ogmilliard- industrienpåLovundvelger luftveien for å flytte seg rundt i søndreNordland. Lakse- øya flyr helikopter PÅJOBB: Helikopteret på vei inn for landingpå Lovund. FOTO : SNORRE NICOLAISEN PILOTERPÅØYA: Pilot André Bragstad vasker vinduenemens han venter på pas- sasjerer på landingsplassenpå Lovund. FOTO : THERESE JÆGTVIK VANLIGSYN. På grunn av sterkt vok- sende aktivitet på lakseøya Lovund på Helgeland, oppstod behovet for enmer fleksibel transportløsning for øyas be- drifter. I juni 2016 ble helikopterselska- pet Fisher HelgelandAS etablert på Lovund. Etter hvert har helikopteret blitt et nokså vanlig innslag å se på ytre Helge- land.Ofte er det tidsmessig krevende å følge en stram timeplan innenfor en travel havbruksnæring, og da kan det være hensiktsmessigmed et helikopter. Helikopteret på Lovund er et en- motors AS 350 B2,med plass til seks personer, inkludert piloten. LOKALT INITIATIV. Bedrifter hadde over tid sett behovet for enmer flek- sibel løsning, der alternativene var ferge og hurtigbåt i en region preget av øyer og generelt krevende logistikk. Allerede for flere år siden ble det gjort sonderinger for å få til en helikop- terrute fra Bodø, som ambulerte innom Træna og Lovund, lik den som i dag går Bodø,Værøy og Røst.Dette førte imidlertid ikke fram.Opprettelsen av Fisher Helgeland ble da løsningen for næringslivet på Lovund. Selskapet har to piloter somgår turnus, ogAnders SverreMarstrander er selskapets dag- lige leder. Ifølge regnskap for 2017 kjøpte kun- dene helikoptertjenester for 3,9millio- ner. FRAOSLO. Marstrander kom til Lo- vund fraTrøndelag for fire år siden, men han er opprinnelig oslogutt.Han begynte i stilling som forretningsutvik- ler i Kystinkubatoren, og er nå utleid herfra somdaglig leder for Fisher Hel- gelandAS. I tillegg til å administrere helikop- tertrafikken fra Lovund, jobber han med flere prosjekt innenfor Kystinku- batoren, et foretak som arbeider for å utvikle havbruks- og fiskerirelatert virksomhet på Helgelandskysten TIDSBESPARENDE. Blant helikopte- rkundene finner vi Nova SeaAS og Aquarius AS, somogså er inne på eier- siden, sammenmedVigner OlaisenAS, Steinar OlaisenAS, FisherAS, og tre mindre aksjonærer - alle tilhørende på Lovund. –Ved behov for driftsnødvendig transport, gir helikopteret fleksibilitet til møtevirksomhet, eller tilsyn og ar- beid på anlegg, sierMarstrander. –Helikoptertransport er effektivt og miljøvennlig i forhold til de fleste alter- nativer.Veterinærer fraktes til og fra anlegg, og bedriftsadministrasjonen kommer seg til regionale og nasjonale møtevirksomheter på en rask og effek- tiv måte, forteller han. – Det er ikke slik at man er misfor- nøydmed offentlig rutenett,men store selskap i utvikling krever større grad av tilgjengelighet, og da må man se seg om etter alternative muligheter som tjener bedriftenes behov, understreker han. SnorreNicolaisen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=