HavPuls: nr 2 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

10 NR 2 - 2019 H AV P ULS TEMA: REKRUTTERING FORNØYDKUNDE: BenedicteNordang fra Equinor var full av lovordom leveransenGisle Larsen ogAker Solutions Sandnessjøen sendte av gårde til JohanCastberg-pro- sjektet 16. mai. FOTO : MORTEN HOFSTAD Sidenovertakelsenhøsten2012, har Kjell IngeRøkkeutviklet det mestmoderne fabrikasjonsanlegget nord forVerdal. Har investert 60mill. HUSEIEREN: Kjell Inge Røkke har inves- tert jevnt og trutt i anlegget på Stren- dene i Sandnessjøen. FOTO : LISE ÅSERUD , NTB SCANPIX 2012. Aker Solutions gjorde sitt inntog i Sandnessjøen høsten 2012 gjennom oppkjøp av en stor industrieiendomog et lokalt ingeniørfirma. Like etter kol- lapset leverandørmarkedet, og aktivite- tenmåtte tas kraftig ned. Men hvert år siden overtakelsen, har det kommet investeringer fra eieren av eiendomsselskapet Strendene Eiendom AS, Kjell Inge Røkke, og hans private eierselskapThe Resource GroupTRG AS. TILTAK. Ifølge årsregnskapet 2018 for Strendene Eiendom er det investert 60 millioner i fabrikasjonsanlegget, hvorav kjøpesummen for anlegget utgjorde knappe 25millioner. Noe av det første som kom inn var moderne datastyrt skjærebord for stål- plater, og verksted for rustfrie materia- ler. Kantine og administrasjonsfløy ble totalrenovert og utvidet. Etter 45 år var utvendig kledning på de enorme verkstedhallene helt ned- slitt,men har gradvis blitt skiftet ut. I produksjonen har det kommet inn nytt verktøy, nye trucker, og en seksjo- nsvogn for flytting av tunge konstruk- sjoner. I øyeblikket pågår bygging av en ny lagerhall på rundt 550 kvadratmeter, som kommer i tillegg til anleggets sam- lede grunnflate på 16.000 kvadratme- ter. En innendørs eksplosjonssikker «bunker» for testingmed røntgen og testing under trykk er på plass. Neste storløft, der det nå kjøres for- prosjekt, er å erstatte oljefyrt oppvarm- ing av anlegget med bruk av varme- veksler fra sjøvann i fjorden rett på utsi- den – en investering som trolig kan bidra medmillioner i årlig redusert energikostnad, ogmindre utslipp. LEGGERPLANER. Aker Solutions er opptatt av å ikke skape urealistiske for- ventninger i lokalsamfunnet til hva investeringene kan utløse av framtidig aktivitet.Men det legges ikke skjul på at man har bestemte planer for hva an- legget skal kunne levere i årene som kommer. –Aker Solutions i Sandnessjøen job- ber kontinuerligmed å gjøre anlegget klart til å ta på seg flere oppdrag innen- for olje og gass, og innenfor øvrige bransjer, som for eksempel vindkraft og havbruk. –Vi er, som alltid, prisgitt oppdrag fra kundene våre.De seneste anslagene for investeringer på norsk sokkel, kom- binert medmulighetene som ligger i nye markeder som flytende vind, gir grunn til optimisme. Det skriver LindaAase i en epost til HavPuls.Aase er konserndirektør i Aker Solutions med ansvar for store modifikasjonsprosjekter og oppgrade- ringer av anlegg på norsk sokkel og in- ternasjonalt. Denne våren er rundt 100mann i ar- beid på anlegget, hvorav rundt 40 er egne ansatte. MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=