HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

9 NR 1 – 2019 H AV P ULS Prima kvalitet fra Helgelandskysten! Stolt produsent i over 40 år! øf øy røfte arøjgmos skalivrigreH yøetsrettyed mra jS leS kudorpsessalkets ramyblitnakivt eveletsebedne dnalegleHåpene lnaenisrahSA .t tedek eneråkliv .netsyks devgge yøreH op-05315779:boM- on.mrafojs@ts kanåpneveien til høyereutdanning. vokat ogøkonom FOTO : SNORRE NICOLAISEN SKIFTETBEITE: Snorre Sørensenble avdelingsleder ved SVS ettermange år i off- shoreindustrien. diespesialiserende fag,men Frida er klar på at det å velge yrkesfag er minst like viktig som å velge studiespesialise- rende fag.Ogmener at alle ikke kan bli advokater eller økonomer, det er ikke bare disse yrkene Norge har behov for i fremtiden. Frida roser miljøet og tilbudet som skolen tilbyr. –Når vi er ferdig påYSKHavbruk eller de andre maritime fagene, har vi både fagbrev og spesiell studiekompe- tanse.Det gir oss en unik mulighet for direkte jobb, eller et videre utdannings- løp, sier den reflekterte 16-åringen. Frida er utplassert hos forsøksstasjo- nen til LetSea på Solfjellsjøen to dager i uka. Hun trives veldig godt blant dyktige ansatte, og finner daglig nyttig læring. EGETANSVAR. Frida har ansvar for å følge opp fôring og ettersyn av 20 fiske- merder med 200-300 fisk i hver. – Praktisk arbeid i håndmed teorien gir oss en bedre forståelse av helheten i faget, sier Frida. Selv har hun tenkt å ta videre utdan- ning. – Jeg har tenkt på veterinærstudie el- ler marinebiologi,men vi får se, sier Frida Ivarsen. SnorreNicolaisen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=