HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

5 NR 1 – 2019 H AV P ULS Underskogenav leverandører spirer oggror raskt når en lokal kjempeharmyeågjøre. Firehar blitt 16 MALING: En operatør fraHelgelandOverflateteknikkmaler en av konstruksjonene til Ærfugl-feltet hos Aker Solutions Sand- nessjøen. FOTO : MORTEN HOFSTAD TESTING: Testpartner AS, i arbeidhos Aker Solutions Sandnessjøen. FOTO : TESTPARTNER SPESIAL-SVEIS: WestconHelgelandpåNesna har investert i en «sveisesøyle», som blant annet blir brukt til å sveise sugeanker for Aker Solutions ogAker BP. FOTO : HALVOR HILMERSEN SPESIALBEDRIFTER. Når en leveran- dørbedrift somAker Solutions Sand- nessjøen fyller opp ordrebøkene, skyter aktiviteten til lokale underleverandører i været.Overflatebehandling, testing, spesialsveis, utleie av personell er ty- piske leveranser som får oppsving. Tage Jakobsen og sønnenDaniel startet HelgelandOverflateteknikkAS i Sandnessjøen bare få måneder før ned- turen i offshorenæringen startet i 2014, men klorte seg fast gjennomde tunge årene. – I 2018 økte vi til fem fast ansatte, i tillegg til fire innleide på toppene.Om- setningen lå i fjor på i underkant av fem millioner, nesten en dobling fra tidli- gere år.Mye av økningen kan tilskrives vårt engasjement hos Aker Solutions, men også leveranser til kraftindustrien, hvor vi har hatt oppdrag i Nordland og Trøndelag.Vi har også hatt oppdrag for havbruksnæringen. – Ellers har vi vårt etablerte samar- beidmed offshore-relaterte kunder somScore, Svetek,Modex,Helge- landsbase,Asco, Bilfinger,med flere. –Vi ser at det har tatt tid å få skik- kelig fotfeste i markedet,menmerker at navnet vårt begynner å bli kjent.Vi regner med en ytterligere økning i om- setning for 2019. –Vi planlegger å få inn nye lærling- er.Vår siste er nå ferdigmed læretiden, og har etter dette fått fast ansettelse.Vi ser på dette som en viktig faktor, for å opprettholde et lokalt nettverk med fagarbeidere, fortellerTage Jakobsen. TESTING. En annen lokalt eid leveran- dør er Testparter AS . –Vi gått fra to til sju faste ansatte, fra 2016 til i dag.Vi dobler omsetnin- gen, og vel så det også i 2019.Vi søker også etter flere ansatte i tiden som kommer, og vi ser lyst på tiden vi har i vente, forteller Robert Myrvang. Myrvang beskriver firmaet som«det største og best etablerte inspeksjonsse- lskapet i Nordland». Han har en stabmed erfaring fra kraftproduksjon, olje og gass, subsea, maritim, infrastruktur og prosessindu- stri både på land og offshore. Testpartner leverer «alle»NDT- metoder for metallkonstruksjoner.De driver også driftsinspeksjoner, til- standskontroll, sertifisering av sveisere, droneinspeksjon, ogmere til. –Vi er med på større utbygninger og mangeV&M jobber for flere lokasjo- ner både for Equinor ogAker BP hos Aker Solutions Sandnessjøen, vår stør- ste kunde og samarbeidspartner. Testpartner har også drevet driftsin- speksjon på landterminalene Sture/- Kollsnes ogÅgotnes i Bergen. WestconHelgeland på Nesna har i det siste investert for å ta større høyt spesialiserte sveiseoppdrag, som suge- anker til bådeAker BP og Equinor. Denne kapasiteten harAker Solutions Sandnessjøen dratt nytte av blant annet påÆrfugl-prosjektet. SvetekAS i Sandnessjøen har i mange år spesialisert seg på å kvalifisere og leie ut personell, både til lokal indu- stri og offshore. Bedriften har på kort tidmed enn doblet staben. MortenHofstad LOKAL INDUSTRI LEVERER Det har tatt tid å få skikkelig fotfeste i markedet, menmerker at navnet vårt begynner å bli kjent.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=