HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

4 NR 1 – 2019 H AV P ULS TROFAST: Gjennom12 år har røkterne i Melfjordenblitt fulgt av denne grindhvalen. FOTO : BENT HILSTAD Gjennom12år har etMowi- anlegg i Rødøyhatt engrindhval somsin trofaste følgesvenn. MelfjordensMowi Dick NÆRKONTAKT: «Mowi Dick» kommer gjerne nedog kikker på dykkere somarbei- der på anlegget. FOTO : ARNFINNWENNBERG KOMPIS. I Melfjorden i Rødøy kom- mune, nærmere bestemt ved anlegget til Mowi (tidligereMarine Harvest) i Storstrompan, har man de siste 12 årene hatt en trofast «assistent» og se- verdighet. Grindhvalen eller «kvalen» somhan blir omtalt som i det daglige, har siden den var kalv holdt til her, til fornøyelse for arbeidere ved oppdrettsanlegget, fastboende, hytteeiere og turister. Hvorfor hvalen har blitt så stedbun- det og ikke dro videre med flokken sin, kanman bare spekulere i. DAGLIGEBESØK. Driftsleder ved Mowis anlegg i StorstrompanArnfinn Wennberg, forteller at de nesten daglig har besøk av hvalen. –Hvorfor han er blitt igjen her er vanskelig å si,men vi har spekulert i at han av en eller annen grunn har blitt utstøtt fra flokken. En annen teori er at mora kan ha forulykket og at han sånn sett har funnet det tryggest å holde seg her. Hvalen er glad i folk og gir seg ofte til kjenne.Når dykkere er nede i for- bindelse med reparasjoner og vedlike- hold hender det at han ligger ved siden av og titter på hva de gjør. –Vi har sett at kostholdet stort sett virker å bestå av krabbe og reker, blekk- sprut bruker å være en stor del av Gri- ndhvalens føde,men ut ifra hva vi har observert kan det se ut somom fore- komstene av blekksprut ikke er de beste for den fem-seks meter lange «Kva- len». POSTMANNEN. Den nå pensjonerte postmannenAlbert Hilstad fra Kilbog- havn forteller at han har hatt grindhva- len nærmest som fast følgesvenn på po- struta over fjorden.Den dukket opp første gang for 12 år siden, forteller han. I dag har sønnen Bent Hilstad over- tatt postruta og driver Hilstad Båttran- sport.Han har, i likhet medmange andre, fotografert og filmet den sosiale hvalens opptreden på nært hold flere ganger. Hvalen er et artig innslag som mange synes er en kuriositet, spesielt om sommeren er det mange skuelystne somønsker å ta hvalen nærmere i øye- syn. Hvalen kan ennå haMelfjorden som tilholdssted i mange år, da de kan bli oppmot 50 år gamle. SnorreNicolaisen FAKTA I slektmeddelfin Grindhvalen (Globicephalamelas) er enmeget aktiv hvaltype og er i slektmed delfinen. De kandykke i oppmot ti mi- nutter og til dybder nedmot 600m. Grindhval er en av de hvalartene somof- test rapporteres i massestrandinger. Denbruker ekkolokalisering til å orien- tere seg, og til å finne byttedyr. Åttemeter anslås væremaks lengde for hanner og vekten ligger da på 3.500 kilo. Arten er fredet i alle norske farvann. Kilde: Norskpolarinstitutt

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=