HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

38 NR 1 – 2019 H AV P ULS STARTETTIDLIG: FredrikNordøy har sommål å skape et nytt, sterktmiljø innenfor teinefangst påHelgeland. FOTO : SNORRE NICOLAISEN Som13-åringstartet hanklesbutikk. Fåår seneredriver haneksport av sjømat til Sør-Korea. VIRKETRANG. FredrikNordøy liker å skape.Allerede som13-åring startet han klesbutikk i Sandnessjøen.Ved si- den av studiene startet han fiskemottak og fabrikk i Sør-Korea og hadde flere ansatte. Nå har han kjøpt lokaler på Leines og satser på eksport av kongsnegler til Asia, samtidig somhan håper på at det kan være starten til en næringspark for bedrifter med et ferdig produkt for et marked, gjerne innenfor havnæringen, men det er ikke et «must». HJEMME. FredrikNordøy i Nordøy Sea er nettopp kommet hjem til Sand- nessjøen.Han og samboeren har kjøpt hus og er nå etablert i hjembyen, her vil de leve og her vil de bo. – Jeg har vært hjemmefra siden jeg begynte å studere for fem år siden, nå føles det godt å være hjemme i Sand- nessjøen igjen. Fredrik er utdannet innen økonomi, men har også spedd på med litt juss og fiskerifag. STUDIERSOMFRITID. Mye har skjedd siden 24-åringen drev klesbutikken «Indieshop» i Sandnessjøen. – Studiene ga meg litt fritid, den brukte jeg til å orientere meg ommu- ligheter. – Jeg var på konferanser, arrange- menter ogmøter, og etter hvert fikk jeg kontakter som førte til Asia. Relativt kvikt ble det eksport og fabrikk i Sør- Korea. – Det er av denne erfaring og kon- taktnett jeg nå spinner av for å skape et nytt og godt miljø innenfor teinefiske på Helgeland.Vi er per i dag tre an- satte i Norge, tre i Asia, og vi ønsker først og fremst å eksportere kongsne- gler til Asia, sier FredrikNordøy. IKKEA4. Gründeren sikter høyt og har ingen planer om å få seg en ni til fire- jobb. – Jeg ønsker å skape noe, det er når du lykkes med et prosjekt at du føler at du lever.Ting tar tid, og ting skjer kjapt.Noe er forutsigbart og noe er det ikke,men noen sjanser må man ta for å nå sine mål, sier en begeistret Nordøy. På spørsmål omhvilke egenskaper han har somgründer, svarer Fredrik noe motvillig at han ser på seg selv som veldig kontaktsøkende og nysgjerrig. Videre ønsker han ikke å komplisere ting før det er gjort forsøk på å finne løsninger, og ikke minst har han en indre motivasjon for å skape noe. SKAPE. Følelsen av å skape et marked, arbeidsplasser og selvfølgelig tjene penger på en idé er en stor bonus, sier Nordøy. –Alt blir ikke like bra, ofte må man samle erfaring og fortsette å jobbe for sine ideer, kanskje begynne på nytt. Veien blir ofte til somman går, og det er viktig å holde seg sulten på tanken om at dette skal man få til, avslutter gründeren FredrikNordøy. SnorreNicolaisen –Studiene gameg litt fritid

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=