HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

28 NR 1 - 2019 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING ForutenEquinor ogAker BPhar fireutenlandskeoperatørselskaper bekre Fire aktører har p LOVENDE: Gassfunnet Balderbrå ligger 370 kilometer nordvest for Sandnessjøen, og kan få nok en letebrønn rundt årsskiftet. KART : WINTERSHALL AKTIVETYSKERE. I øyeblikket peker Wintershall seg ut på grunn av alle- rede lovende påviste resultater.Dess- uten er selskapet i fusjonsprosess med DEA, somogså er aktiv utenfor Nord- land. Wintershall startet året skuffende med tørr brønn på Marisko , nord for Aasta Hansteen. Marisko-prosjektet bygger på et gassfunnet «Hvitveis», somEsso på- viste i 2003, et funn vurdert å inne- holde 7-8milliarder kubikkmeter gass. I 2003 opererte både Oljedirektoratet og Statistisk sentralbyrå med voluma- nslag på det første funnet på mellom 20-50milliarder kubikkmeter gass.Til sammenligning bygges Aasta Hansteen ut på et basisvolum rundt 50milliarder kubikkmeter. Ifølge meldingen fra Oljedirektora- tet påviste boringenmed riggenTrans- ocean Spitsbergen to berglag på hen- holdsvis 230meter og 180meter, som bare inneholdt spor av gass,men altså ikke nok til å kunne klassifiseres som funn. – Hva betyr dette for utforsking av denne lisensen – det ligger jo et gassfunn der – «Hvitveis» som angivelig rommer 7- 8 milliarder kubikkmeter gass? – Resultatet av brønnen er åpenbart skuffende,men det er for tidlig å kon- kludere hva dette betyr for «Hvitveis» og de gjenstående letemuligheter i og omkring lisensen, opplyser pressetals- kvinneVerena Sattel iWintershall. –Vi fortsetter nå med etterarbeidet med resultatene. En betydeligmengde data ble samlet inn fraMarisko. Sann- synligvis vil vi benytte året på å avgjøre hva som kan bli neste steg, ifølge Sattel. –Wintershall ble tildelt av nabolise- ns i fjor (PL 1020).Vi ser fortsatt på dette som et veldig prospektivt område, muligens uavhengig av resultatene fra Marisko. Sammenmed partnerne vur- derer vi å hente inn todimensjonal seis- mikk i løpet av året, sier Sattel. SPENNENDEFUNN. I fjor påvisteWin- tershall gassfunnet i Balderbrå , sør for Aasta Hansteen, somOljedirektoratet i siste ressursregnskap anslår kan romme så mye som36milliarder kubikkmeter gass.Til sammenligning ble den sann- synlige verten for en utbygging,Aasta Hansteen, bygd ut på 55milliarder ku- bikkmeter. Ifølge kilder ligger en ny letebrønn i området på plan rundt årsskiftet. – Den norske sokkelen er i stor grad et kjerneområde forWintershall.Vi fikk fire lisenser i fjor, og søker på nye i år. I forhold til «Balderbrå», som ifølge Oljedirektoratet er det største funnet i Norge i 2018, så håper vi å konkludere med videre planer i nær framtid sam- menmed våre partnere.Vi håper det vil bli mer boring og annen leteaktivitet i denne og nabolisensene framover, sier Sattel. NÆRLAND. Fusjonspartner DEA (Norge) har over noe tid jobbet med prospektet Toutatis (PL896). Ifølge Oljedirektoratet er borebeslutning tatt, men valg av rigg er ikke kjent. Lisensen ligger rett vest avMyken, omtrent på høyde med Polarsirkelen. Borestedet som er valgt ligger sørvest i området, anslagsvis 60-70 kilometer utenfor kystlinja. Selskapet har tidligere opplyst at de har de data som skal til for å velge ek- sakt borested, og at høsten i år trolig er tidligste mulighet for å komme i gang med boring. FØRSTEPOLSKE. En annen aktør som gjør seg gjeldende er polske PGNiG . De er medeier i Skarv, og jobber med å finne mer gass til feltet. Letebrønnen « Shrek » (PL838) er på gang, øst for Skarv, og vil være den første på norsk sokkel med et polsk operatørselskap. Foreløpig er det ikke annonsert av- tale for leie av rigg,men planen har vært boring i år.Operatøren sier flere olje og gass-prospekter er identifisert

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=