HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

26 NR 1 - 2019 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING LIKEVED: Norne-skipet sett fra riggen Songa Encourage under boringenpå CapeVulture i fjor høst. Avstanden er bare sju kilometer i luftlinje. FOTO : TOM - STEVEN K . EIDE Equinor skal værenær vedåbestemme seg for utbyggingav fjorårets suksess-funnvedNorne, CapeVulture. RIKTOMRÅDE: Funnet «CapeVulture» blir enny satellitt til Norne-skipet. Alve Nord (til venstre i bildet) er nok et betydeligolje oggass-funn i området, operert av Aker BP, som ikke er bygdut. KART : STATOIL Utbygging på trappene NI BRØNNER. Letestrategien Equinor følger i Norskehavet er fortsatt knyttet til å skaffe nye reserver til etablert in- frastruktur. –Vi boret ni brønner i Norskehavet i fjor, fra Frøya i sør til nord forAasta Hansteen, og vi gjorde fem funn. Pla- nen er å bore like mye i år, sier Geir Richardsen, letesjef for Norskehavet i Equinor. NORNE. Da Oljedirektoratet i februar ga grønt lys til forlenget produksjon på Norne for perioden 2022-2026, skrev OD: «Analyser fra operatøren viser at ressursgrunnlaget i Norne-området kan inneholde nok til å produsere til ut- gangen av 2035».OD refererer også til «femuavklarte funn» innenfor Norne- lisensen, og «seks uavklarte funn» i nærliggende lisenser. Andre egenopererte funn nær Norne han refererer til er Linerle og Falk , sombegge har en tung og vanskelig produserbar oljekvalitet.Gassfunnet Osprey kan få en ny boring. Oljefunnet Alve Nord sørvest av Norne ble i fjor kjøpt avAker BP, og har foreløpig en uavklart utbyggings- løsning. UTBYGGING. Richardsen trekker spe- sielt framoljefunnet « CapeVulture », like vest for Norne, som er bekreftet gjennom tre brønner.Oljedirektoratet oppgir volumestimat på inntil 70mil- lioner fat. – Der ser vi på mulighetene for en raskest mulig utbygging, sier Richard- sen. Bransjekjennere mener å vite at plan for utbygging kan komme allerede rundt årsskiftet. – CapeVulture er så spennende fordi letingen har bekreftet en ny lete- modell, i sandstein av kritt alder.Vi er veldig begeistret for dette, fordi det er mye kritt sandstein i hele Norskehavet. Vi studerer blant annet omolje og gass kan ha forflyttet seg gjennom kritt-stein til feller i andre områder. Dette er noe vi jobber intenst med, sier Richardsen. Mest konkrete boring i vår, for Equinor somoperatør, er letebrønnen Snadd Outer Outer (PL159B) sør for Norne, som etter planen får rigg i april, troligTransocean Spitsbergen. Ørn (PL942), vest av Skarv, står på plan i andre kvartal, troligmed riggen West Phoenix. PARTNERE. Feltsenteret Aasta Han- steen startet gassproduksjonen i de- sember, og vil trenge nye reserver ganske raskt for å holde produksjonen oppe.Den første satellitten, Snefrid Nord , kommer i produksjon i løpet av sommeren. Senere er trolig gassfunnet Asterix , 50-60 kilometer vestover, en sannsynlig egenoperert kandidat for ut- byggingmed anslått volum rundt 16 milliarder kubikkmeter gass. –Vi har et godt samarbeid om leting rundt Aasta Hansteenmed våre part- nere,Wintershall ogOMV.Helt nær Aasta Hansteen har vi foreløpig ingen gode egne borekandidater, sier Ric- hardsen. MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=