HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

25 NR 1 – 2019 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING MERENNVENTET: Ståle Edvardsen, basesjef på Asco Sandnessjøen, fårmer å gjøre. FOTO : MORTEN HOFSTAD Har oppjustert budsjettet PÅLAND. Baseaktiviteten er nært knyttet til boring og annen rigg- aktivitet ute på sokkelen. Selv omni brønner nå står på plan utenfor Nord- land, er trolig ikke alle knyttet til avta- ler i land, så langt.Men påAsco har de merket omslaget. –Asco forventet i utgangspunktet lavere aktivitet i 2019 enn hva tilfellet var for 2018.Aktivitetsplanene for Ascos kunder begynner imidlertid å materialisere seg og flere prosjekter som i våre planer hadde mindre enn 50 prosent sannsynlighet ser nå ut til å kunne bli realisert, ifølge basesjef Ståle Edvardsen. – Dette skaper et aktivitetsbilde ut- over året som forventes å ligge 15-20 prosent over hva som lå til grunn for våre prognoser og våre planer. Spe- sielt kan sommermånedene bli en tra- vel periode hvor vi kan forvente forsy- ning tidvis av to samtidige boreopera- sjoner, i tillegg til den faste aktiviteten for Skarv FPSO,Norne FPSOog Aasta Hansteen Spar, sier Edvardsen. – Dette vil gi hektisk fartøytrafikk på Horvnes og kreve godt samarbeid mellom aktørene.Det kan også bli en del prosjektaktivitet knyttet til kom- mende utbyggingsprosjekter som vil gi en del merarbeid på basen, sier Ed- vardsen som allerede nå legger til grunn at basen vil trenge ekstra be- manning gjennomden lyse årstiden. Ni nye letebrønner i regi av seks forskjellige operatørselskaper er bekreftet på sokkelenutenforNordland. Nå kommer riggene MERBORING: Transocean Spitsbergenpå vei innmot Åsvær en lørdag i desember 2017, der losenble satt om bord fra helikopter. MYEDATA. Med hjelp av kilder med dyp bransjekunnskap, og databasen til Oljedirektoratet, har HavPuls forsøkt å danne et mest mulig komplett bilde av hva som foregår på sokkelen utenfor Nordland, fra oppfølging av arbeids- program i de enkelte lisenser, til konk- rete boreplaner. Bildet er dynamisk, endrer seg sta- dig, og kan bli påvirket av leteresultate- ne. Men en driver for leteaktiviteten utenfor Nordland nå er å skaffe nye ressurser til i alt tre feltsenter; Skarv, Norne, ogAasta Hansteen. Vi har over noe tid sett en betydelig opptrapping av arbeid frammot borebeslutning i en rekke lisenser, i kombinasjonmed flere eierskifter. FASIT. I begynnelsen av mars er det tatt borebeslutning om til sammen ni lete- brønner, hvorav fem synes å ha rigg- avtale. I tillegg kommer boring av pro- duksjonsbrønner på gassfeltet Marulk (Vår Energi, tidligere Eni Norge), og Ærfugl (Aker BP). I minst tre lisenser skal det hentes inn seismikk, eller borestedsundersøke- lser. Aker BP og Equinor, som er ope- ratør for de tre feltsentrene utenfor Nordland, er naturlig nok aktive,men de får følge av fire andre operatørsel- skaper (se påfølgende sider). MortenHofstad

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=