HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

24 NR 1 – 2019 H AV P ULS KANØKE: Produksjonpå rundt 75.000 tonn laks i fjor gjennomprosessanlegget i Herøy, kan økes ytterligeremener ledelsen. FOTO : JOHN H . ULVØY SPRÅKOPPLÆRING: Arbeidsinnvandrere på norsk kurs hosMowi. FOTO : SNORRE NICOLAISEN RINGVIRKNINGER. Mowi Herøy er den største laksefabrikkenmed ferge- forbindelse i Nord-Norge. Som tidli- gere nevnt går det 25 trailere ut fra fab- rikken daglig, noe som krever gode fer- geforbindelser. – For at vi skal kunne ha en videre utvikling er Herøy kommunes tilrette- leggingmeget viktig for oss, og samar- beidet med kommunen er upåklagelig, sier Kvingedal. Mowi er hjørnesteinsbedriften på Herøy,med sine 130 årsverk er dette en stor bedrift også i fylkessammenhe- ng. Det handles bevisst lokalt og hver gang en brønnbåt er innomog bunkrer legges det igjenmellom30 – 60 000 kroner. Ringvirkningene er altså betydelige og fabrikken genererer mye av omset- ningen for næringslivet, ikke bare på Herøy,men også ellers i regionen. MANGEFAGFELT. Ved fabrikken er det mange forskjellige arbeidsoppgaver som krever assortert kompetanse. Her er fiskeriindustriarbeidere med fagbrev innen sjømatfaget, ansatte in- nenfor økonomi, logistikk,mat tekno- logi, industrimekanikere, kjølemaskini- st og veterinærer for å nevne noen felt. – Kompetanse er en absolutt faktor som vi er avhengige av for å opprett- holde et høyt kvalitativt innhold innen- for alle faser ved fabrikkens drift.Det er viktig for sluttproduktet, sier Leir- vik. INTEGRERING. Mowi Herøy har også et langsiktig perspektiv med arbeids- innvandrere. –Vi har i dag ansatte fra 14 nasjoner representert ved fabrikken, disse tilbyr vi norsk kurs og tilrettelegger for at de skal bli her og tilføre samfunnet verdi og vekst. Vi er stolte over det vi presterer,må- let er at vi skal bli enda bedre på alt og fortsette å ekspandere, sier fabrikksjef Kvingedal. SnorreNicolaisen Vi har i dag ansatte fra 14nasjoner ved fabrikken. FORTSETTELSE FRA FORRIGE SIDE

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=