HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

13 NR 1 – 2019 H AV P ULS MANGEMIDDAGER: Steinar Olaisen laster to hundre tonn laks på et par timer. MILJØ: Båtens interiør er av høy klasse. FRITID: Førstemaskinist Preben Jørgensen, matros OsvaldHansen, maskinsjef Jens Petter Nilsen ogmatros Roger Oddøy tar et slag kort på frivakten ombord. MILJØSKAPER: Kokken svinger seg i byssa til glede formannskapet. helt greit å komme nærmere hjemste- det, ved å få jobb i Nova Sea Service. JACUZZI. Brønnbåten har 11 enman- nslugarer med toalett og dusj. Skipet har topp utstyrt messe, bysse, kaffebar, TV-stue, salongmed panoramautsikt, kino, trimrom, samt en jacuzzi på topp- dekket med fantastisk utsikt. Styrehuset er tilrettelagt med tre operatørposisjoner for manøvrering av båten, fjernstyringssystem for drift og overvåking av alle installasjoner samt fjernstyring av last og fiske håndtering. Ombord er det kontinuerlig drift, natt og dag, 24 timer i døgnet.To skift veksler om arbeidsoppgavene på dekk, i maskinen og på broa. VASK. Skipet er utstyrt med spesialut- viklede desinfiseringssystemer, for å møte de strenge kravene til sertifisering og drift. Et helautomatisk vaskesystem for vask og desinfisering av lasterom- mene og sirkulasjonsrørene, gjøres i en automatisk syklus ved styrt prosess. Sirkulasjonen i lasterommet er opti- malisert med CFD-analyse for best mulig vannkvalitet under transport og avlusing. CFD (Computional Fluid Dynamics) viser hvordan væsker i beve- gelse oppfører seg rundt, og påvirker objekter. TESTETSKROG. Skroget er testet i mo- delltank for optimalisering av skrogli- njer for lavest mulig energiforbruk. Skrogkonseptet er en videreutvikling og gir roligere bevegelser i dårlig vær, lavere energiforbruk og redusert stress på både fisk ogmannskapet. Brønnbåten har nå seilt opp og ned Nordlandskysten i snart to år.Her frakter de hovedsakelig laks fra Nova Seas oppdrettslokasjoner som leveres til Nova Seas slakteri på Lovund, og laks fra anleggene til SaltenAqua som leveres til Sør-Arnøy. KNEKKERLUS. Båten har funksjoner ombord som sorteringsanlegg og ikke minst er båtens oppgave som lusebekje- mper av stor betydning for fiskehelsen. Dette er et prioritert område for nærin- gen, og innenfor havbruket utføres det forskjellige tiltak for å fjerne lus fra fisken. MS Steinar Olaisen er utstyrt med avlusingsutstyr, der laksen går inn i slu- ser med temperert vann.Vannet må ha en temperatur høyere enn graderne på det gitte tidspunkt i sjøen. Etter cirka 30 sekunder i rett temperatur slipper lusa fra fisken, og laksen går fri for denne plagen. Tekstog foto: SnorreNicolaisen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=