HavPuls: nr 1 - 2019 - Petro og havbruk i Nord

11 NR 1 – 2019 H AV P ULS SKIPPER: Kaptein Frank ArildGrunnanmed full kontroll på broa ombordpå brønnbåten Steinar Olaisen. Skutakostet 350millioner, og750 søkere fra fire landmeldte seg for å jobbeombord.Vi har værtmedpå tur. Skipper på unik skute VEDRORET. Kaptein og sjef er Frank ArildGrunnan fra Rørvik, han har vært skipper siden båten var ny. Grunnan gikk i sin tid fiskerilinja på videregående skole og siden 1992 har han vært på båt. Først sommatros før han ble styrmannmed kystskipperutdannelse,men etter hvert sombrønnbåtene ble større krevde det høyere sertifisering.Til tross for lang erfaring og fartstid re- sulterte det i at Grunnanmåtte på skolebenken igjen. Rederiet Nova Sea Service hadde gode relasjoner til Grunnan og jobben som kaptein på nyervervelsenMS Steinar Olaisen sto og ventet til ser- tifiseringen var i orden. Grunnan har vokst oppmed havet somnærmeste nabo, og det maritime har stått hamnært hele oppveksten. Faren var maskinist på brønnbåt, og alle tre brødrene arbeider i dag på båt. – Faktisk sto det mellom kokk eller sjøfartsfag da jeg skulle ta videreut- danning, så det var kanskje litt tilfeldig at det ble den retningen, sier kaptein Grunnan. FORTSETTER PÅNESTE SIDE FOTO : KARI - ANN DRAGLAND STANGEN Oppkalt etter pionér Steinar Olaisen var visjonær innen lakseindustrien, fremsynt somhan var innen et uprøvdmarked. Gründerengikk dessverre bort sommeren 2011, menNova Sea drives fortsatt av familienmedhoved- administrasjonen forankret på Lovund. Byggenummer 198, ble levert av Aas MekaniskeVerkstedogoverbrakt til rede- riet Nova Sea ServiceAS den 3. juli i 2017. Fartøyet er av typenAAS 3602 ST, og brønnbåten fikk navnetMS Steinar Olai- sen. Rederiet Nova Sea ServiceASmanøvre- res fraHerøymedArnt-Erling Paulsenog JohnnyHanssen ved roret.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=