HavPuls: nr 3 - Petro og havbruk i Nord

em enE edgn -igr nevatutdøfre eyN.ekablitre enegniretsevnI kslesejloinejgi mmosnespallok følbrofnerettE mokettåmmosnojsarepouns pebbojåretåmeyn,regninsøl ofeffaksååptepor,nejgirekø .retfirdebrødnarevelgopa rutarepmetregits,4102nere rpejloarfnojsarepounsednef .em ,å kl ne -si rontelmasnne attE.regnindel etropskeegroN ne«re,øjlimgo skremppoerrøts vgoegitkivteD ksnnukremttiL ekkulsåtleutka dsnnufmasigO .tfarknnavks eneremrerevelenerøressidv itmonnejgaporuElitssagrer .»edgnemigre rofigrenemonettabeditehmo jtrofmos,tepergebegileksna .pølmoitemmokrahpa ssort,nelekkosåpegnetsgo lekkikontssivtedrenettabe igr -rør kurb rene .tla eki ssaGarfttåfrah fossagvalederif udorptfarknnav agråfdnalksyT okssagstednal vksronregnag åfainnatirbrotS reravslitgesrof ekirknarFedåB ggelnalprofnagrosnetats,oc latreetteD.UEelehitekurbr rekkedegroNarfssaG.nojsk sronregnagerifedneravslitss .musn esorp02,nojskudorptfarknna ertedneravslitssagksronr arknnavråvinedgnemigrene mos,ssagksronråfaigleBgo demtrævrahiV aN :TEROTNOK gni ivl ne k vatn .tf revh .ngøderifiniatfeihCdnalsI pus-rævttesnau–gadrellett klofrofnejnilvilreenetåbylp ociNerronS:otoF ediS ahieturedtgnalreniksamgo nesial 11-6 .tev ævneræfsomta elåmnak,etted kdemkøsrofva mmoktomireD ednalekireklof okørednedrev nejkneondem eemroneekilS pskessagråvva Urenaneonnneeremræner litppilstunobrakerevalmot ekkyL.gnirgalgotsgnafnobra tatluserednevolksitkaftedre .ednekøtksarr tsemsnedrevitskevksimon eirevitanretlaeksigolonketet tsreekkigesralredgnemigren .tro -t s ture n etta tttilhåldf rohsffoarfdnal fiksdroegiltnef srehdronireH erohsffoeksron replejhtedroF .rååfnenni niegroNekkert onåpttuksppils kt td Ethid lå ævnaktedrortiV.negniræne tetivitkaepaksålittettynktet oteditomsimgiledytebterek .negniræn deneggelerabånegniksitkaf regnitteslåmetrælkretomn ptgnalksitkafnaklekkosksr . neer åp -f ned ievå !gninseldoG tedikabregnel savhmoeselå a ero .tedalbet evomarfgnagåpreksitkafmo na rasogn.egom RENOILLIM002 r eræv obettedtdnuR :REGADDIM ddimrenoillim002seglestedr ociNerronS:otoF 1ediS draillimrofreidrev,teråirega nesial 31-2 .re røtkadeR 079 :nofeleT @hm :tsop-E M :røtkadeR .RflA :TSITLAPS :revigtU 12055 on.dalbh datsfoHnetro www TSUDNI 5-4ediS .nesbocaJ 7057 :nofeleT skoB :esserdA /3721-4981NSSI •on.sluportep. 83-33ediS .nesnhoJrieG :EIROTSIHIR 0030 neøjssendnaS1088,471 )evagtulatigid(3721-4981 n.slupvah.www diS .mloH.OenrA :TSITLAPS o 93e

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=