BÅTMESSA: Sandnessjøen 2019

2 BÅTMESSA 2019 For 20. gang kan arrange- mentskomiteen ønske velkommen til Nord-Norges største Båtmesse den 10.- 12. mai i Sandnessjøen. S NORRE N ICOLAISEN Arrangementet setter Sandnessjøen i fokus, og byen fremstår attraktiv med sin positive stemning og store aktivitet. Båtmessa er en viktig begivenhet for kommunens innbyggere og tiltrekker seg mange besøkende, noe som gir positive økonomiske ringvirkninger. Arrangementsansvarlig Odd Petter Olderskog Leknes er i år sjef for Båtmessa. Odd Petter kom inn i arrangements- komiteen for Båtmessa gjennom Als- tahaug Næringsforening som er eier av arrangementet. Dette blir tredje året han er med å ar- rangerer, og første året som «mes- segeneral». Med seg i komiteen har han mye erfaring og kompetanse i Gunnar Meyer, Per-Arne Rødli Rønning, Magne Skipnes og Arnold Mikalsen. Jubileum og utvidet messe I år er det altså 20. gang Båtmessa går av stabelen, noe som markeres med mange flotte aktiviteter og ei oppdatering av konseptet. I år blir det i tillegg til båt og bilforhand- lere også Bobil- og caravan utstilling i messeområdet. Bobilsalget har økt volds- omt de siste årene, og er blitt et populært valg til ferie og fritidsaktiviteter. Ved Båtmessa kan man ta de siste modellene i øyensyn. Folkefest -Vi har ca. 60 utstillere i år, og flere ak- tiviteter for noen og enhver. Det blir bl.a hoppeslott, trampoline, Elias kommer og det blir sykkelløp i sentrum for de minste. God mat og grilling i hele sentrum, og dykkerklubben står for ser- veringen inne på messeområdet. Det blir levende musikk i Langhuset på fredag og i Gammelkinoen på lørdag. Det er mange forskjellige aktører som bidrar i løpet av Båtmessa og gjør arrangementet til en livlig og pulserende begivenhet, alt innrammet i naturskjønne omgivelser. Dette blir en folkefest, sier en engasjert Odd Petter Olderskog Leknes. Sikkerhetsdag På Torsdag 9. mai arrangeres det «Sikker- hetsdag» ved flåtestasjonen på Slipen, der bl.a videregående elever får illustrert kor- rekt bruk av fritidsbåt og sikkerhetsutstyr. Dette er et samarbeid mellom Alstahaug Næringsforening, Båtmessa, Sandnes- sjøen Båtforening og Kongelig Norsk Båtforbund. Demonstrasjonen ved Slipen flåtestasjon er åpent for alle (se egen sak). Trafikk og parkering I og med at messeområdet i år blir større enn noen gang, må man disponere Holmen som fortrinnsvis parkering. -Vi bør få avgrenset biltrafikken til et minimum i sentrum, og vi tror dette vil bli en god løsning, Lovundskyss AS vil stå for kontinuerlig gratis transport fra Holmen til messeom- rådet, det gjør adkomsten enkel samtidig som man får en liten båttur i flotte omgiv- elser, sier messegeneralen. Sponsorer -Vi er meget fornøyd med at vår trofaste admiralsponsor Sparebanken 1 Nord-Norge har fornyet avtalen med Båtmessa. Uten våre sponsorer hadde det blitt vans- kelig å «sette seil» for Båtmessa. Nå holder vi «stø kurs» sammen, og vi er utrolig privilegerte som har slike støttespillere lokalt, sier Olderskog Leknes. Båtmessa «setter seil» for 20. gang Årets messegeneral, Odd Petter Olderskog Leknes. Sparebank 1 Nord-Norge er en særdeles viktig støt- tespiller for Båtmessa. S NORRE N ICOLAISEN Inn i Båtmessas 20de år er det betydelig å ha en slik bauta som spiller på lag med lo- kalsamfunnets engasjement og ar- rangement. Samfunnsansvaret er noe Sparebank 1 Nord-Norge prioriterer høyt, og man er opptatt av hvordan deres virksomheten påvirker mennesker, miljø og samfunn. Bankens største eier er landsdelen Nord- Norge, store deler av overskuddet går der- for tilbake til nettopp landsdelen og lo- kalsamfunnene her. For som banken skriver på sine nettsider: «Det er her ver- diene skapes og pengene faktisk hører hjemme. Derfor er det sånn at jo flere kunder vi har, desto mer penger går til- bake til landsdelen». Et signalarrangement Jan Ove Styve er sjef for Sparebank 1 Nord-Norges avdeling i Sandnessjøen. Opprinnelig er han fra Øvre-Årdal, men er nå godt innarbeidet Helgelending med fartstid fra Lurøy, Nesna, Leirfjord, Mo- sjøen og de siste ni år som banksjef i Sandnessjøen. Styve er meget klar på at det betyr mye for banken å kunne bidra på lokale ar- rangement. -Båtmessa er et signalarrange- ment, ikke bare for kommunen, men for hele regionen. En merkevare Ildsjeler og dugnadsånd har gjennom 20 år formet Båtmessa til den merkevaren det er i dag. Det er et imponerende arbeid som er lagt ned, og vi er stolte av å være med på dette teamarbeidet, sier Jan Erik Styve. –Båtmessa er noe vi ønsker å bli assosiert med, for oss er det å være synlig i folkefesten, bylivet og atmosfæren av stor betydning. I løpet av 2019 vil Sparebank 1 Nord- Norge fordele 460 millioner til ulike for- mål i landsdelen, et tilsvarende beløp ble fordelt i 2018. -Vi samarbeider også med Sandnessjøen og omegn Cykleklubb og arrangerer et sykkelløp for barn i miljøgata. Dette ble arrangert for første gang i fjor, og ble et artig og populært innslag under Båtmes- sa. -Sparebank 1 Nord-Norge ønsker lykke til med jubileumsarrangementet og ønsker alle velkommen til trivelige dager i Sandnessjøen, avslutter banksjef Jan Ove Styve. Jan Ove Styve, banksjef Sparebank 1 Nord-Norge. Admiralsponsor for Båtmessa – Sparebank 1 Nord-Norge

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=