HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

6 NR 2 - 2020 H AV P ULS Hanhar topp teoretiskutdannelse,men villealdri vært forutenden første sommer- jobbender oppgavenvar ågjøre ren avfallskverna. –Taenmøkkajobb, si ja til drittarbeid. LIKERSMALETEMA: KristianNordøy, forsøkskoordinator i LetSea. –Nerder er viktig FAKTA KristianNordøy (31) Forsøkskoordinator i LetSea AS California StateUniversity, Monterey Bay, USA– studier ogundervisning i bruk av regnearket excel Bachelor i økonomi og administrasjon, Universitetet iTromsø. Master i moleky- lær bioteknologi, Universitetet iTromsø Militæret, Garden Sandnessjøen videregående skole, fer- dig 2007. FAKTA LetSeaAS Driver forsknings- ogutviklingsarbeid for kunder fra kontorer i Sandnessjøen, med egne anlegg i Dønna. 56 ansatte i 2020. Eies av KapNord Fond (64 pst), Biomar (33), Kristian Johnsen (2). Kåret til årets «Gaselle-bedrift» i Norge 2017 avDagens Næringsliv. Slik lyder oppfordringen fra Kristian Nordøy (31), somhar gått gradene i LetSeaAS, og nå er en av tre for- skningskoordinatorer i firmaet. Veien «hjem» til Sandnessjøen, etter tung teoretisk utdanning iTromsø og California, gikk via sommerjobber hjemme med veiing av fisk, fôrflåter i midtnorge, karvask i yngleanlegg, og forsøksoppfølgning i Kårvika ved Tromsø. Sommerjobb Sommeren 2016 var Kristian ferdig med utdanning, og komhjem, også denne gangen til en sommerjobb. –Vi drev med veiing av fisk i sjøanle- gget på Dønna og i settefiskanlegget i Grytåga.Utpå høsten ble jeg spurt om å røkte kar i landanlegget på Dønna. Den viktigste erfaringen fra dette var å forstå verdien av å «gjøre noe ordent- lig», på gulvet.Det er forferdeligmye verdt. Utover høst og vinter ble det klart at firmaet trengte større ressurser på å lede prosjekter, siden en sentral opp- gave i LetSea er oppdragsforskning. – Jeg fikk jobbenmed å designe for- søk, og drive restrukturering av data. Firmaet hadde store interne prosjekter gående på produksjon av rognkjeks. I februar 2017 ble jeg koordinator for forsøksarbeidet.Nå er vi tre stykker her i samme funksjon, snart får vi en fjerde. – Hvordan opplever dere å rekruttere folk med høy kompetanse? – Det er alltid en utfordring.Men nå har vi fått videregående skole medYSK Marine her i Sandnessjøen.YSK kan vise seg å bli gull.Det er fortsatt litt tidlig,men en studieretning hvor folk får teoretisk kunnskap, samtidig somde får knagger å henge kunnskapen på,må være gull verdt både for eleven og for industrien de forhåpentligvis vender tilbake til. Jeg kan ikke se for meg et bedre tilbud innenfor videregående opplæring. – Det som er utfordrende ved å være forskningskoordinator er at våre kun- der kommer med de beste folkene in- nenfor sine respektive folk.Dermed gir jobben læring hele tiden, enten det handler om fôr, bruk av rensefisk,mil- jø, eller fiskehelse. Jobber påoppdrag LetSea jobber med forsøk for kunder både i sjø- og landanlegg, i fullskala, og i småskala, på fiskeslag som laks, ørret, rognkjeks og torsk.Typiske kunder er fôrselskaper og avlsselskaper,men også produsenter av fisken, gassleverandø- rer, not-leverandører og leverandører av tekniske løsninger. – Hvordan kan et typisk prosjekt du le- der være, la oss si hypotesen som skal testes er at en fôrleverandør mener deres nye pro- dukt kan redusere forekomst av lakselus? – Da tar vi for det første stilling til valg av skala, liten eller stor. I et fô- rprosjekt vil vi gjerne teste fysiologiske endringer hos fisken i liten skala, på land. – Så handler mye om ren «nerding», diskusjon omdetaljer.Nerder er viktig! –Noen forsøk er like, og gjøres som repetisjon. Stirrepåen skjerm LetSea har noen konkurrerende aktø- rer i Norge,men Kristian sier de er de eneste som kan følge fisken i forsøk, i skala, fra klekking til ferdig slaktevekt. – Slik kan vi følge med på hvordan veldig små endringer til slutt gir store resultater hos den slakteferdige fisken. Kristian røper at hans far, Per Kris- tian, fortalte sønnen at «du kan ikke tjene penger på å stirre på en skjerm». –Nå viser det seg at man faktisk kan tjene godt på å stirre på en skjerm, sier Kristian, og demonstrerer noen knep med regnearket excel, somden jevne bruker garantert aldri har sett maken til. – Du er opptatt av faglig utvikling i jobben.Hvordan ser du for deg veien vi- dere? – Det gjelder å jobbe så langt ned i organisasjonen, at man kan få noe gjort.Her er jeg omgitt av ekstremt dedikerte og flinke folk.Det gjør job- ben enklere, og gir stor personlig utvik- ling.Du opplever læring ogmestring hver dag, og kan sånn sett ikke se for meg noe bedre sted å jobbe. – Jeg er ikke i en bedrift der struktu- rene dreper deg. MortenHofstad Langreist og k SiljeSæther Karlsenog Ingrid Heggenes er begge for- søkskoordinatorer på sjøanle- gget LetSeadriver påSolfjell- sjøen i Dønna. Silje har vokst opp på Husvær i Herøy, så å si i nabolaget.Hun har enmaster- grad i kjemi fra NTNU iTrondheim, og har vært innom flere arbeidsplasser før hun i 2016 landet jobben. Ingrid har reist halve Norge for å arbeide ved LetSea.Hennes utdan- nelse er innen bioteknologi, hvor hun har enmastergrad fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet påÅs. Hun kom rett fra endt utdannelse til fast jobb ved bedriften. For Ingrids del var det ikke bare en YSK kan vise seg å bli gull.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=