HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

37 NR 2 – 2020 H AV P ULS en ja til enny lokalitet i området. duksjonen yr. Eggene egner seg til fiskefôr. Denne ruren vokser på betongstaver satt opppå lokalitetenpåHestøydraget vest for Blomsøya. FOTO : HÅVARD AAKERØY ULIKFØDE: Bildet viser rognkjeksyngel somhar fått det rur-baserte fôret fra Planktonic (til høyre), og yngel somkun har fått tørrfôr.Yngelen er fra samme eggbatch, oghar blitt klekket samme dag. FOTO : PLANKTONIC Ansettelser og fabrikk PRODUKSJON: GründerHå- vardAakerøy ser for seg både ansettelser og fabrikk, etter hvert somrur-produksjonen påHelgeland blir skalert opp. I slutten av januar i fjor annonserte PlanktonicAS i Helgelands Blad etter driftsleder og røktere til en landbase lokalisert til Herøy. Noen ansettelser ble det imidlertid ikke da.Gründer HåvardAakerøy reg- ner uansett med at de vil komme. – Så langt har vi leid inn hjelp fra eksterne firma.Men det vil nok bli an- settelser både her og der etter hvert som vi får skalert opp produksjonen, sier han. Markedet har nemlig vist at det er etterspørsel etter produktet som kom- mer fra dyrking av rur: Bittesmå egg fra krepsdyret sombor inni ruren, somblir fryst ned i flytende nitrogen på minus 196 grader. Eggene kan tines opp i live, og brukes som le- vende fôr av mange forskjellige fiskear- ter. – Svarene vi har fått fra markedet har vært veldig positive.Vi har tro på at dette kan bli et betydelig produkt i oppdrettsnæringa, sierAakerøy. HåvardAakerøy og kompanjong NilsTokle eier nå begge litt under 11 prosent av aksjene i selskapet somde etablerte i 2008. Største eier er det stat- lige investeringsfondet Investinor, som kjøpte seg inn i 2015 og eier 39 pro- sent. Bedriften har i dag 14 fast ansatte. I tillegg til samarbeidet med Equi- mar i Alstahaug, har Planktonic fått klarert to egne lokaliteter for rurproduksjon utenfor Hemnesberget, og er i gangmed å omdanne et tidligere blåskjellanlegg der til et anlegg for rur. Her er det skipsrur somblir dyrket – den typen rur sompleier å feste seg un- der båter. Selskapet samarbeider også med en rurdyrker i Bjugn iTrøndelag. Prosesseringa av det ferdige produk- tet, skjer i Planktonics fabrikk iTrond- heim. IfølgeAakerøy er planen å etablere driftsenheter både i Herøy ogHemnes når produksjonen har blitt skalert til- strekkelig opp. Lenger fram i tid, reg- ner hanmed at det også vil bli bygd et fabrikkanlegg på Helgeland. –Å transportere råstoffet over leng- re distanser reduserer kvaliteten på produktet, konstaterer han. – Hvor lang tid snakker vi om før en fabrikk materialiserer seg? –Ting tar tid i slike prosesser.Men i et femårsperspektiv, kanskje, svarer HåvardAakerøy. Leif Steinholt TESTING: Rur vokser på en trepinne, her i en test på lokali- teten i Hestøy- draget. FOTO : HÅVARD AAKERØY

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=