HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

34 NR 2 - 2020 H AV P ULS PRESENNINGER: Støping av skjøter på svære XPO-presenninger foregår i store industrilokaler i Meløy påHelgeland. FOTO : PRIVAT Mens PVC-materialer er på tur ut, vil ennyGlomfjord-bedrift satse globalt - på sitt sterkere, lettereoggjenvinnbareprodukt. Lett, sterkt oggrønt ALTERNATIVT: XPOArctic-leder Edward Fitzgerald viser framdet sterke, men også lett-vektige presenning-materialet somer etmermiljøvennlig alternativ til PVC. Svenske, koreanske ognorske eiere står bak satsingen i Glomfjord Industripark – og markedet er globalt. FOTO : EDMUND ULSNÆS Glomfjord, juni 2020: den første, ordi- nære ordren er nettopp sendt på paller til XPOArtics første kunde – den fransk-amerikanske industrigiganten TechnipFMC. Daglig leder Edward Fitzgerald i Glomfjord er lettet og fornøyd. –Nå er vi registrert og godkjent i deres globale innkjøpssystem.Denne første forsendelsen gikk til Kongsberg, men skulle til ett av prosjektene deres i Afrika – fire duker som skulle dekke ut- styr som er 10meter langt, 10meter bredt og 4meter høyt, forklarer han. Lokalt ogglobalt Det er bare to år ungt, selskapet somnå utfører pilotproduksjon i midlertidige lokaler i Glomfjord Industripark.Nå håper og tror ledelsen og eierne at inte- ressen fra det globale olje- og gass-sel- skapetTechnipFMC skal være snøbal- len sombegynner å rulle.Altså for pro- duksjonen av presenninger.De er like sterke somdem i tradisjonelt PVC-ma- teriale, bare lettere.Og, både miljø- vennlig og gjenvinnbart. – Olje og gass er litt nede nå,mens landbruk bare vokser seg større og ster- kere. Så vi retter produktene våre inn mot store aktører der.Gjødselfabrik- ken til Yara her i Glomfjord tester pro- duktene våre.Og den internasjonale plastleverandørenVink markedsfører oss overfor sine kunder, ramser XPO- sjefen opp. En svensk hovedeier, og fem lokale eiere, har valgt nettopp ham til å lede en helt spesiell satsing.Med base i Mel- øy,menmed stort og globalt markeds- potensial. Havbruk spennende –Med disse første produktene ute i markedet, håper vi å bli lagt merke til. Store industrikonserner trenger tid på å gjøre endringer,men PVC blir jo sta- digmindre populært sommateriale, fordi det er så lite miljøvennlig. – Så det er et press på store selskaper om å slutte å bruke PVC, og ut fra dette ønsker vi å bli blant de største norske produsentene på produkter i XPO, for- klarer Fitzgerald. Han benytter nå store gulvarealer i Glomfjord til støping av skjøter og pro- duksjon av presenninger til sine aller første kunder. Resirkulering av brukte duker skal i første omgang gjøres hos samarbeidspartnere.Nå er det søkt ko- mmersialiseringstilskudd fra Innova- sjonNorge, etter at i alt syv eiere så langt har sørget for arbeidskapitalen. – Forbruket av presenninger og duker til industrielle formål er veldig stort, og i hele verden. Ett eksempel er havbruksnæringa langs norskekysten, sommonterer såkalte luseskjørt på oppdrettsmerdene.Vi har allerede kontakt med aktørene her på Helge- landskysten, forteller Edward Fitzgera- ld. EdmundUlsnæs Det er et press på store selska- per omå slutte å bruke PVC, ogut fra dette ønsker vi å bli blant de største nor- ske produsentene på produkter i XPO. EdwardFitzgerald

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=