HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

31 NR 2 – 2020 H AV P ULS gikk frakai i Sandnessjøen imai. sklasse FOTO : MORTEN HOFSTAD MEDEIERE: De tre eierne avTestpartner AS, fra venstre RobertMyrvang, Lars Tverå, og Ragnar Didriksen. FOTO : MORTEN HOFSTAD Lar seg ikke skremme av at storkunde vil legge ned STÅL-DOKTOR: Ultralydbenyttes for å sjekke sveisene i flammetårnet til JohanCastberg. FOTO : SNORRE NICOLAISEN FINTEKNIKK: Rørkonstruksjoner sjekkes somhos tannlegen. FOTO : SNORRE NICOLAISEN Testpartner AS står i fare for åmiste sin størstekunde.Men det skremmer ikke eier-trioensomhar stål-tropå fram- tida. FAKTA TestpartnerAS Drivermed såkalt NDT, nondestru- ctive testing, essensiell kontroll under bygging av stålkonstruksjoner. NDT utføresmedblant annet teknik- ker somrøntgen ogultralyd. 8 egne ansatte – pluss innleie, om- satte i 2019 for rundt 8millioner. Eies av RobertMyrvang, Ragnar Did- riksen, og LarsTverå. TestpartnerAS har i stor grad bygd seg opp som leverandør av tjenester i produksjonsanlegget til Aker Solu- tions Sandnessjøen. I fjor omsatte firmaet for rundt åtte millioner, og oppnådde «et godt overskudd». Daglig leder Robert Myrvang om- taler firmaet som«det størst ogmest kompetente i Nord-Norge», på fel- tet kontroll av styrke i metaller, og har kunder innenfor kraftproduk- sjon, skipsverft, og offshore. Satser påansatte DaAker Solutions før påske annon- serte at de har planer om å legge ned produksjonsanlegget i Sandnessjøen, varTestpartner akkurat i gangmed å etablere segmed kontorer og verk- sted i Sandnessjøen. Faren for å mis- te en stor kunde har ikke endret på planene, og i forrige uke sto lokalene klare i et utleiebygg langs veien ut mot Horvnes. –Vi kjører på videre med kompe- tanseheving på alle våre ansatte.Vi kvalifiserer dem for å jobbe med vindmøller, vannkraftanlegg,mari- timt, og på offshoreinstallasjoner. Uansett hva utfallet blir medAker Solutions, har vi fullt opp å gjøre for alle ansatte ut året, sierMyrvang. Skulle aktiviteten påAker Solu- tions Sandnessjøen forsvinne, regner Myrvangmed at de ansatte må be- lage seg på mer reising. –Vi reiser allerede over hele lan- det. Sånn sett er det en fordel for oss at vi har ansatte sombor i Mosjøen, Sandnessjøen, Bodø, Ballangen, og så videre, sierMyrvang. Veteranermedeier Ragnar Didriksen (70) fra Sandnes- sjøen er medeier i firmaet, og har tross opp- og nedturer i anlegget på Strendene blant flere i Sandnessjøen omhar hatt anlegget som sin ar- beidsplass i nærmere 40 år. I anlegget bedriften nå flytter inn i erTestpartner i ferdmed å sette opp eget verksted og alger for utstyr, og innreder kontorer. –Vi er optimister, og klare for nye oppgaver – vi vet at de kommer.Det gjelder å bruke tida fornuftig og ut- vikle firmaet. MortenHofstad a Nesna til Hammerfest SPESIAL-SVEIS: West- conHelgelandpå Nesna har investert i en «sveisesøyle», som blant annet blir brukt til å sveise sugeanker. FOTO : HALVOR HILMERSEN konkurranseutsatt marked, sier Skogsøy. Aker Solutions Sandnessjøen har levert store deler av havbunns-kons- truksjonene til Johan Castberg-feltet, og bygger for tiden flammetårnet til produksjonsskipet, til sammen nær- mere tre tusen tonn stålkonstruksjon- er.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=