HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

30 NR 2 - 2020 H AV P ULS TEMA: OMRÅDEUTVIKLING Equinor skryter nærmest hemningsløst av leveransen til Barentshavet, so –Leveranse i verde TUSENTONN: TungløftfartøyetTrina henter havbunnskonstruksjoner til JohanCastberg-feltet fra Aker Solutions Sandnessjøen. FORKVÆRNER: Flammetårnet til JohanCastberg-skipet bygges i disse dager hos Aker Solutions Sandnessjøen, og skal leveres til Kværner Stord. – Jeg er både stolt og vemodig på sam- me tid.Dette har vært et fantastisk pro- sjekt å jobbe med.Våre leverandører Aker Solutions – og ikke minst deres lokale underleverandører somHelge- landOverflateteknikk ogTestpartner, har levert i verdensklasse, sier Fredrik Nordnes i Equinor. Vemodet er knyttet til at ledelsen i Aker Solutions i april varslet at de vil legge ned produksjonen i anlegget på Strendene i Sandnessjøen. –Vi har sammen vist at industrien på Helgeland kan levere både på tid, kvali- tet, og ikke minst på helse,miljø og sik- kerhet.Null skader eller ulykker, sier Nordnes, somhar fulgt leveransen tett fra Sandnessjøen som representant for Aker Solutions-kunden. Stor leveranse Aker Solutions Sandnessjøen,med leveranser fraWestconHelgeland på Nesna, har jobbet med Johan Castb- erg-prosjektet i halvannet år, seks 240 tonns tunge brønnrammer og tomin- dre satellitter på 120 tonn. De tre første brønnrammene ble le- vert 17.mai i fjor. Resten av leveransen ble lastet opp på tungløftfartøyetTrina, godt over tusen tonn i samlet vekt. – Ikke sistekapittel Fortsatt gjenstår ferdigstillingen av det 85meter høye flammetårnet til pro- duksjonsskipet Johan Castberg for Equinor, og flere moduler tilÆrfugl- prosjektet forAker BP. –Nå venter vanskeligere tider.Men jeg er sikker på at med vår stå-på-vilje, tålmodighet, og ikke minst de dyktige industriaktørene i nord, så er ikke dette siste kapittel i leveranser av store olje- prosjekt fra nordlandskysten, sier Equinor-representanten FredrikNord- nes. Generell situasjon Aker Solutions har begrunnet varsel omnedleggelsen av produksjonsanleg- get i Sandnessjøenmed den generelle markedssituasjonen for leverandørin- dustrien. – Dette er en trist situasjon som vi gjerne skulle vært foruten.Vi har stor forståelse for at dette er tungt for de berørte.Aker Solutions har den siste ti- den nedbemannet og lagt ned avdelin- ger i Norge og globalt for å kutte kost- nader på omlag 1milliard kroner som følge av lav oljepris og COVID-19, sier pressetalskvinne Cathrine Gjertsen i Aker Solutions. MortenHofstad 22 sugeanker f INDUSTRI: Onsdag formiddag startet seilasenmed 22 stålkonstruksjoner for Johan Castberg-feltet fraWestcon Helgeland på Nesna. Stålkonstruksjonene, sugeanker i stål som veier 50 tonn hver, blir hen- tet til Hammerfest av konstruksjons- fartøyetVikingNeptun fra rederiet Eidesvik. –Vi er stolt og glad for at vi har fått muligheten til å levere sugeanker til Johan Castberg, sier administre- rende direktør vedWestconHelge- land,Arnt Skogsøy i ei pressemel- ding. –Vi har investert i en egen roboti- sert produksjonslinje for sugeanker, noe somhar gjort det mulig for oss å levere konkurransedyktige priser i et Dette har vært et fantastisk prosjekt å jobbemed.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=