HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

27 NR 2 – 2020 H AV P ULS Arbeidetmedavgreiningen fradet norskegassnettet i Nordsjøen overDanmark til Polenkommer i gang i andrehalvår. Gass fraHelgeland til Polen i ny rørledning OVERLAND: Baltic Pipe Project legges over land i det sørligeDanmark. ILLUSTRASJON : PGNIG Det framgår av en kontrakt polske GAZ-SYSTEMhar inngått med rørle- ggingsselskapet SaipemLtd.Den er på 280mill. euro, rundt 3mrd. kr, og om- fatter den polske delen av Baltic Pipe Project.Arbeidet med «landfalls» og trasé for ledningen tas først, og selve leggingen av rør offshore skal begynne neste år. EU-støttet samarbeid Østersjøledningen er et samarbeids- prosjekt mellomGAZ-SYSTEMog danske Energinet. I forsyningskjeden av gass for produksjon, overføring og distribusjon fram til forbruker (opp- strøm,midtstrømog nedstrøm) er begge de to selskaper for overføring, Energinet også for strøm. Hele prosjektet er kostnadsberegnet til mellom12 og 16mrd. danske kro- ner, og EUhar i flere omganger innvil- get tilskudd på i alt 267mill. euro. Led- ningen inngår i EUs program for å binde sammen Europa gjennomny in- frastruktur. Gass fraHelgelandviaSkarv Polske PGNiG vil gjennom sitt norske oppstrømselskap levere gass via Baltic Pipe. I feltet Shrek i nærheten av Skarv gjorde PGNiG sitt første funn som operatør i fjor, og i en kommentar het det at de skulle ta gassen «hjem» via Baltic Pipe. Selskapet inngikk i februar en avtale omoverføring av operatørskapet til Aker BP, noe somgjør at feltet knyttes oppmot Skarv.Det overtok samtidig andeler i Alve Nord i samme område. Da avtalen nylig ble sluttført, sa PGNi- Gs direktør at han var glad for at dette falt sammenmed at utbyggingen av Ba- ltic Pipe skal begynne. 600kmrør Fra Skarv FPSO vil gass gå videre via ÅsgardTransport til Kårstø og derfra gjennomEuropipe II til avgreiningen østover.Østersjøledningen er prosjek- tert for levering av 10mrd. kubikkme- ter gass årlig.Den omfatter i alt rundt 600 km ledning fra Europipe II til Polen.Hele ledningen er planlagt fer- dig i oktober 2022.Da utløper en kon- trakt for russisk gass til Polen. Som kjent ønsker Polen å gjøre seg mer uavhengig av russisk gass. LeivNordstrand

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=