HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

22 NR 2 – 2020 H AV P ULS Internett dør. Hydrofoneneblir tause. Nord- Norge vil ligge isolert–bak fiendens linjer. BASEFORSPESIALOPERASJONER: Ubåtbasen i Olenya-bukta på Kola står under GUGIs kommando og er hjemmehavn for den 29. separate ubåtbrigaden somdriver Russlandsminiubåter og andre spesialfartøyer – ogblant også driver opptrening av hvitfisk til fotograferingunder vann. MEKTIG: Denmektige viseadmiral Ale- xei Burilichev leder det topphemmelige Hoveddirektoratet for dyphavsresearch (GUGI), somer direkte underlagt Gene- ralstaben og Kreml i Moskva. En flåte av miniubåtermed evne til å dykke til 6000 meter og en serie havgående forsk- ningsfartøyer står til GUGIs disposisjon. En av hovedjobbene er å kartlegge lyt- tekabler og fiberoptiske kabler, som i en krisesituasjon skal kuttes for å slå ut Vestens kommunikasjoner og evne til «å se» Russlands ubåter under vann. Det gjelder ikkeminst nettverket av norske kabler. UTVIKLET I 1950-ÅRENE. Ironisk nok ble prototypen utviklet allerede i Sel- mer Nilsens tid.AtomfysikerenAndrej Sakharov konstruerte en hydrogen- bombe, som i 1950-årene ble produsert i to versjoner: T-5 ogT-15. EnT-5-torpedo ble avfyrt av en Whiskey-klasse ubåt utenfor Novaja Semlja den 10. oktober 1957med en sprengkraft på om lag 10 kilotonn, litt mindre ennHiroshima-bomben. En søyle av radioaktivt vann slo opp.To utrangerte ubåter i nærheten trillet rundt og sank. Dersomden norske militære E-sta- ben sendte folk på land fra ishavsskuter eller fiskebåter for å ta vann- og jord- prøver, ble disse høyst sannsynlig avle- vert på den nye ubåtbasen i Ramfjord – omtrent samtidig somSelmer Nilsen samlet etterretninger omhva som fore- gikk inne i fjellet.Det var basens ho- vedfunksjon: et logistisk knutepunkt for E-stabens og allierte tjenesters spio- nasje mot Sovjetunionens våpenpro- gram. SKALOMGÅRAKETTSKJOLDET. De første forsøkene med atomtorpedoer ble gitt opp av både USA og Sovjet- unionen i 1960-årene.Avleveringsme- toden ble funnet å være for upraktisk i forhold til interkontinentale missiler. Nå støter missilene mot rakettskjo- ldet og kan i teorien skytes ned. Ka- nyon er Putins svar – et førerløst våpen som i måneder og år kan sveve rundt i verdenshavene og sikre Russlands evne til å gjengjelde et atomangrep.Tanken er at monstertorpedoene med jevne mellomrom skal søke til overflaten og motta instruksjoner fra det russiske sa- tellittsystemet Glonass – enten for vi- dere navigasjon eller for armering. I sistnevnte tilfelle vil de med 50-100 knops fart søke mot kysten og detonere på 1000meters dyp. Problemet er at både moderubåtene og torpedoene støyer.De vil derfor kunne oppdages av de undersjøiske lyt- tekablene, som strekker seg fra kysten avTroms og Finnmark og inn i Ba- rentshavet ogNorskehavet.Deretter vil amerikanske angrepsubåter og fly sørge for resten.Moderubåtene vil bli senket før torpedoene sendes ut. SKREMMENDEPROBLEM. Scenariet skaper et skremmende problem for Norge. For å sikre at moderubåtene ikke blir sendt til bunns i Bjørnøyren- na, kan Kreml iverksette det såkalte ba- stionforsvaret i en eller annen variant: Nord-Norge besettes i en lynaksjon helt sørover tilTromsø eller Narvik, iberegnet Svalbard, Bjørnøya og Jan Mayen. Spesialubåtene med base i Olenya-bukta og evne til å operere på flere tusenmeters dyp kutter deretter raskt og effektivt alle kabler under vann: akustiske lyttekabler og fiberkab- ler for sivile ogmilitære kommunika- sjoner. Internett dør.Hydrofonene blir tause.Nord-Norge vil ligge isolert – bak fiendens linjer.Moderubåtene kan deretter i ro ogmak sjøsette monste- rtorpedoene på et gunstig sted, kanskje rett vest av Senja. I så fall vil Olavsvern under russisk kontroll komme godt med. HVAVILLESELMERHASAGT? Kanskje russerne stopper der. Ringer NATOog sier: Vil dere tyskere, briter og fransk- menn virkelig slåss for de forblåste knausene i nord, en landsdel norske politikere helst vil glemme? Er det ikke bedre at vi slutter fred nå? Så får her- rene og fruene som styrer i Oslo, rike- lig tid til å jobbe med sin humanitære hobby og sikre den skattefrie retretten – særlig nå somdet antakelig blir mange ledige stillinger iWHOog kli- maorganisasjonene? Etter at USA har sluttet å betale? Vil andre ennUSA komme Nord- Norge til unnsetning – hvis det ikke står om liv og død? Jeg er ikke sikker, og det er derfor jegmener den politiske utviklingen – symbolisert ved salget av Olavsvern – er på villspor.Våre realpo- litiske interesser ligger langs kysten og i Arktis, somde alltid har gjort.Våre kannestøperier med korrupte og vanstyrte land i Midtøsten ogDen tredje verden gjør oss egentlig til latter. Ingenmed sans for virkelige verdier synes noe om en Peer Gynt, som i hytt og pine strør rundt segmed lettjente penger.Tvert imot, de tar pengene. Deretter snur de seg rundt og ler. Jeg har mange ganger tenkt på hva Selmer i 70-årene ville ha sagt om sal- get av Olavsvern, der han satt med et vannglass og tre fingerbredderMono- pol i mørkerommets røde lys. «Helsike,Alf!Æ fikk syv år for å ha tatt et par bilda. De som solgte sjiten, unn- slapp.Va dommen rettferdig, og havna de rette folka bak gitteret?Æberre spør!!??» Alf R. Jacobsen

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=