HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

21 NR 2 – 2020 H AV P ULS n siste jula før basenble solgt. FOTO : JAN - MORTEN BJØRNBAKK , SCANPIX SPIONEN: Selmer Nilsen oghans forsvarer, hr. adv. Per Larssen i Hålogaland lag- mannsrett i Bodø høsten 1967. fiserene, somnoen år tidligere hadde gitt den tilsynelatende velvillige Stol- tenberg kodenavnet «Steklov»,må ha humret i skjegget. Nordområdene kunne trygt over- lates til seg selv – selv om vi på vegne av det internasjonale samfunnet forvaltet et område som strakte seg langt nord for Svalbard.Den politiske lykken skulle finnes andre steder, av den nye humanitære stormaktenNorge.Den såkalte Nordområde-satsingen forble stort sett floskler og tomme ord,mens titalls milliarder ble satset på tyranner i Midtøsten ogAfrika. Bare det kunne gi Norge en plass i Sikkerhetsrådet og fete skattefrie jobber for den nye poli- tiske eliten av byråkrater og politikere uten erfaring fra business eller annet yrkesliv. Olavsvern hadde i sin tid kostet NATOhenimot fire milliarder kroner. Basen ble nå i hui og hast solgt for 38 millioner til en avTromsøs kommu- nale pamper, som igjen leide ut deler av basen til russiske interesser somofte opptrer på vegne av statlige militære institusjoner. Russerne har sikkert brukt tiden godt og fullført det Selmer Nilsen påbegynte.Alt sommåtte finnes av lyttekabler og andre undersjøiske in- stallasjoner i Malangen og andre inn- seilinger tilTromsø, er uten tvil nøye kartlagt.Humringen til Steklovs ven- ner må gradvis ha økt til en skoggerlat- ter over Norges naivitet ogmeningslø- se utenrikspolitikk. DOMMEDAGSVÅPEN. Ytterligere fire år seinere måtte salget delvis omgjøres – høyst sannsynlig etter press fra USA, som er det eneste landet vi kan stole på i Barentshavet.Nå er russerne fjernet. Vestlige ubåter vil igjen få adgang til fjellhallen på Olavsvern i kampenmot Putins nye supervåpen, en skandaløs snuoperasjon somuten tvil har kostet Norge dyrt. Det haster. I følge Kreml skal dom- medagstorpedoen Kanyon testes fra en spesialbygdmoderubåt allerede i høst. Kanyon veier 60 tonn og er i virkelig- heten en atomdrevet førerløs underva- nnsdrone, som kan frakte med seg en hydrogenbombe med en sprengkraft på opp til 100megatonn. I en spent situasjonmellom stormak- tene kan dronene styres mot øst- og vestkysten av USA, eller andre asiatiske eller europeiske land, og plasseres på havbunnen som et siste og dødsens al- vorlig pressmiddel.Hvis atomladning- ene utløses på forholdsvis grunt vann, vil en 500meter høy tsunamibølge oppstå. Byene langs kysten vil bli smad- ret; hundrevis av millioner drept av ra- dioaktivt nedfall. FORTSETTER PÅNESTE SIDE

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=