HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

mert naV edenå egittiv r demkkifivneM voesirkksirotsiH tgnetsegroNrav dnalåkkartedalb vagtune,sram.6 egirrofetreveliV erobetgalnalpekkernetasso .attanre allokanork,etputsnesirpejlo,den esekuyørdie–ereseleredsohe M.gnagmarfgotskevvategerpe fteirekkyrtlitsluPvaHvaevagtu -epo .tesp ,eren røfne gader litgnindelnattåf ejgrahnenojsaN remmoS.redyøh nebttåfrahanork dnutsednevirksI jksnakrelle,mok sturavgilestulp ahmos,renojsar 40 vremevhteyøtivhivlesgeseså uegittivnavtsemrænessidmonn lamron)netsen(ilbksitkafnakne dittomievåprenesrøb,åpåtså llod revonejginesirpejlore .gidlefliterabe avhåsneoN.trellesnakrelletta efvanegnagtudevllafrofedd mosresnarevel oN-droN :AMET avhi enek . eregil go,ra mos ,raurb dnalegleHnoctseWarf,enned mtamoregnintnevrofrahegr . ofekkapskatlitsenetehgidny 2ediS elfiglaksnegnirænerohsffor 13-4 er ff ft sevirksettedråN ahåtdogreteD stomnrevtvitkef rkisertgoark msraherabekkI h,tekrevsdebme jgernadrovhes grovh,vaivrevel tf f tnedemtediebravatellaure .»kobåp«regnep ølsdiebraessamgoddurbnemma åfrahneimonokøneM.katlite ahdemttømttilbnenojsautisetti nirdrotueksitamardedttømra nemmas,tegnitrotSgonegnire eggyrtebreteD.eredivneievrå – -skatli .tehs -fett -eldn .eneg dem åedn , ff y ff imosgardppore soeynesøltuå bretedtareseliV urynnelitttardib åsgO.neslettes rtebnegniræn netsentrabnepå hsorofekkap ff v dolkvanediserdnalitsednesekk taettesturofåm,retkejsorp-eroh tlitegiltneotarofesleåtsrofder .gninsylppoeklofdemedn sneråvrahtevitkepsrepettedi ytebålitremmokgo,tednalrof davhrofesleåtsrofksitiloprret dneM.ralkekkinegnirænero oT.ne etted rofka esirk -trofi enne rete dSit l øjglivsnoituloS natnalbreteD edsdnaliressalp ettedtagilelåtu ofneturetnestlef remmokggellit snaK.ahtoG/atlA iretnestlefeyn ff tlAli itl dkil øj rohsodeneggelåvarovlaer tarorttlehekkiivrofredten .nel braiglaksekkimosretkejsorprilb edredroniepporeH.dnaldroNr etsiskelitretskevlitekkerne emmaHarfGNLremtedrilbejk nitsiW,gniredruvlitreggildron skaldroN :AMET t it -na-e rekA -sdie tleht edner I.tsefr gog norkredraillimeriftdnurrestas alvatterdppotresabvahåpre ediS .sk jfmolGitfirdebyN :ELLESAG 61-8 dro nnepsiretneviV rekAmosrepaks goreettedneM gybynrofggelna groN-droNtare senna egge røtkadeR .gni .roniuqEgoPB tarepoeksronrofravsnateås .neledsdnaliM&Vgog sakirbafalaksllufteneturåtse nre .rpaesrave s,nes -lesrø -snoj eva diS tskevrepusrerevel 81e 079 :nofeleT @hm :tsop-E M :røtkadeR :revigtU 12055 on.dalbh datsfoHnetro www 7057 :nofeleT skoB :esserdA /3721-4981NSSI •on.sluportep. S 0030 neøjssendnaS1088,471 )evagtulatigid(3721-4981 n.slupvah.www 2ediS .nesbocaJ.RflA :TSITLAP o 22-0

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=