HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

18 NR 2 – 2020 H AV P ULS SVEISERPLAST: SvenMartin Rendal er tidligere prosessoperatør – nå er handyktigplastsveiser hos Polarplast AS. Bedriftenhar hovedbase på Inndyr i Gildeskål og avdeling i Glomfjord i Meløy, og veksten i omsetningog stabhar nærmest vært eventyrlig siden etableringen i 2013. BEGGE FOTO : EDMUND ULSNÆS GASELLE: – For oss har det ikke føltes somrakettfart – vi skynder oss sakte. Men ja, vi har helt klart truffet etmarked, og klart å levere kvalitet, fastslår LasseWillumsen i Gaselle-bedriften Polarplast AS. Bedriften tidoblet inntekteneog 11-doblet staben. Polarplast er dermed«engaselle». Galopperende plast-vekst Og det stopper ikke her, for Polarplast AS. – Jo, økningen vår er ikke så verst, så det er klart vi må være fornøyd, sier LasseWillumsen. To til 23 Willumsen har en hyggelig jobbmed oppsummeringen av tall når han i disse dager møter de to andre eierne til generalforsamling. Etter driftsinntekter på 413.000 kro- ner i etableringsåret, har han nemlig le- det en eventyrlig sjuårsutvikling hos Gildeskål-bedriften.Den raskt-vokse- nde staben har prestert stadig flere og hyggelige 0-er bak de viktigste tallene, og sammenhengende overskudd. 1,2 millioner ble pluss-resultatet i fjor, et- ter nær 40millioner kroner i omset- ning.Og fra to ansatte i begynnelsen – nå er de blitt 23. –Men for oss har det ikke føltes som rakettfart, heller som å bygge stein på stein.Vi skynder oss sakte,men står aldri i ro, forklarer Lasse. Innertier imarkedet Dette er altså en spesielt sterk historie om vekst.Den begynner i 2012 når LasseWillumsen,medmastergrad på torsk og produksjonsleder-erfaring fra hardt-strevende Codfarmers,møter to andre akvakultur-personligheter til vik- tig kaffeprat: Tor-Arne Gransjøen fraMeløy – mangeårig leder av sterk ekspansjon i Helgeland Smolt AS.Og Kjell «Giga- nte Havbruk» Lorentsen, opp- drettspionéren fra Bolga i Meløy som er blant Nordlands mest profilerte og respekterte navn innenfor havbruk. Tor-Arne (40 prosent), Kjell (40) og Lasse (20) etablerer Polarplast AS på lille Inndyr. Suksessen, derimot, er stor. –Vi har truffet et marked og levert kvalitet, fastslår daglig leder, etter flere Gaselle-nominasjoner på få år - selve æresbevisningen for rask vekst og god drift. – Og det har vært lurt av oss å ikke skulle gjøre alt alene.Underveis har vi knyttet til oss gode samarbeidspart- nere, og har kunnet utnytte det de er gode på. Fagfolkmed tillegg Polarplast AS prosjekterer, tegner og sveiser i plast,men nå også metall.Ty- pisk: plastinstallasjoner for spesielt hav- bruksnæringa,men etter hvert også gangbruer, gelendere og rekkverk. Sterk vekst i havbruk-Helgeland er ut- nyttet forbilledlig. – Lokaliseringen vår i Gildeskål og Meløy har hjulpet oss, helt klart.Mowi, Cermaq,Helgeland Smolt,Nova Sea – de er her, alle sammen, og det kjennes litt som å være midt i smørøyet,mener han. – I de virkelig store prosjektene og anbudene – da blir vi litt etter.Men, vi har fått vokse med de store, og har knyttet til oss gode folk, én for én. En mekaniker, en blikkenslager, en proses- soperatør, en industrimekaniker – vi har funnet flinke fagfolk på ulike områ- der og gjort dem til flinke plastsveisere. Sånn har vi fått innmasse tilleggskom- petanse somhar vist seg viktig når vi skal utføre oppdragene, forklarer Las- se. Satser helt nytt – Og nå...skal det bare fortsette? Plastsuksess-sjefen har nemlig fortalt oss om et ja fra InnovasjonNorge til nytt utviklingsprosjekt, og at flere kan komme. – Det har aldri vært et mål i seg selv med så sterk vekst,men ja, nå har vi mer på gang.Vi har alltid ønsket å selge egne produkter, altså ikke ‘bare’ selge tjenester og lage komponenter. Så, gjennomdatterselskapet vårt, Polar AkvaAS, gjør vi nå en satsing for å ta steget inn i kar-markedet.Altså å lage lage og levere tanker og rør. En slik produksjon skal gjøres i lokalene til Po- larplast i Glomfjord. – Det er neppe overraskende hvis dere lykkes, så hva da? –Hvis vi lykkes med denne satsin- gen, vil jeg tro vi kan skape noe sånt som10 arbeidsplasser til, bekrefter LasseWillumsen. EdmundUlsnæs

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=