HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

17 NR 2 – 2020 H AV P ULS ALSTAHAUG DØNNA LEIRFJORD VEFSN Tlf. 75 07 57 00 - S tmitiramte dnaS -straføj nesecivres neøjssen besabgo goret ney tknupetunk heksroNrof 057.flT .teva 00057 on.enummg Flere lokalehavbruksselskapog leverandører har utrykt et behov for å starteet eget nettverk innenfor havbrukher påHelgeland. Vil skape utvikling SAMARBEID: AnnMerete Brevik fra SentrumNæringshageAS ogThomas Lehre fraNothuset AS samler bedriftermed felles interesser. FOTO : THERESE JÆGTVIK Havbruksnæringen forventes å være en av de sterkeste driverne for utvikling på Helgeland, ogNord- Norge for øvrig, i tiden som kommer. Ringvirkningene fra havbruksnæringen er betydelige, men leverandørnæringen i nord og Helgeland er fortsatt liten i et nasjonalt perspektiv. Koblinger Flere lokale havbruksselskap og leve- randører har utrykt et behov for å starte et eget nettverk innenfor hav- bruk her på Helgeland.Næringshagen inviterte i februar leverandører, opp- drettere og offentlige instanser til en «Havlunsj». – Resultatet ble flere koblinger mel- lombedrifter somhar meldt i ettertid at de har hatt daglig kontakt og samar- beid, fortellerAnnMerete Brevik, dag- lig leder i Sentrumnæringshage. Dette har resultert i flere prosjekter, søknader til Norsk katapult og et ønske om et nettverk innen havbruk på Hel- geland. Ambisjoner Ambisjonen til nettverket er at det skal gi økt bærekraftig verdiskaping og konkurransekraft i havbruk og tilslut- tende næringer på Helgeland. Anvende teknologi og ressurser på tvers av næringene for økt radikale innovasjoner, blant annet bærekraftig energi innen oppdrettsnæringen, gjensirkulering av plast fra havet til ut- vikling av nye produkter. Et studie fra 2014 viser at pr krone investert fra oppdrettsnæringen legges igjen henholdsvis 30 øre i Midt-Troms regionen, 50 øre iTrøndelag og 85 øre påVestlandet. –Vi har ingen grunn til å tro at si- tuasjonen er annerledes på Helgeland, sier Brevik. Disse er med i havbruks-nettverket Aker Solutions,HelgelandHavn, Fri- skgårdenHelgelandAS,Haneseth Energi AS,HelgelandOppdrettsser- viceAS,Helgelandskraft Nett AS, Multiconsult AS,MOWI,Nothuset AS,Nova Sea ServiceAS, Sinus AS, TestpartnerAS,TriwayAS,Nord- land fylkeskommune, Innovasjon Norge,Herøy kommune,Alstahaug kommune, Sealine Products AS, Let- seaAS, SvetekAS,NordlandGear In- speksjonAS, In the same boat, Sinkabeg-HansenAS,NorskHav- brukssenterAS Resultatet ble flere koblinger mellombedrifter.

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=