HavPuls: nr 2 - 2020 - Petro og havbruk i Nord

16 NR 2 – 2020 H AV P ULS TEMA: HAVFARM TESTET: Testbassenget i Nederlandbødpå skalaforsøkmedmodell av riggen, på- montert stålmerder på sidene. FOTO : VIEWPOINT SEAFARM ER I DRIFT: Salmar sitt havanlegghar vært i drift enperiode utenfor Frøya. En rekkeaktører har lansert kon- sept for havgåendeoppdrett, men fåhar så langt blitt noeav. Mange ideer, få gjennomslag KANBLI OMBYGD: Boreriggen Polar Pioneer fant Norne-feltet i 2001. I samarbeid medNova Sea er detmulig riggen kan returnere til samme farvann, men somhjem for oppdrettsanlegg. Norske kystområder som er kartlagt og godkjent for havfarming erVardø, Tromsøyflaket, Lopphavet, Fugløyba- nken,Trænabanken, Sklinnabanken, Haltenbanken sør, Frøyabanken nord, Frøyabanken sør, Indrebakken og Norskerenna sør. Fiskeridirektoratets oversikt over søknader omutviklingstillatelser, viser stor kreativitet der ute i havbruks- og ingeniørmiljøer.Men så langt er det langt mellomprosjektene somhar slup- pet gjennomnåløyet hos myndighe- tene. Mowi GigantenMowi er blant aktørene som har jobbet med en rekke konsept, som foreløpig ikke har nådd opp til å få ut- viklingstillatelse. Det mest aktuelle konseptet kalles «AquaStorm», derMowi har fått avslag på søknad om36 tillatelser,men har klaget til departementet. Konseptet bygger på å senke anlegget ned i sjøen, opp til 100 kilometer fra land. «Marine Donut» er lukkede enhet- er, somhar fått to tillatelser av seks omsøkte. «Egget» i komposittmaterialer søkte om14 tillatelser,men fikk bare seks, og ligger dermed til vurdering. Konseptene «Beck-cage» og opp- drett i bulkskip har begge får endelig avslag omutviklingstillatelser. –Vi har fremdeles stor tro på den måten vi driver oppdrett i dag,men vi følger selvsagt med på utviklingen som foregår.Vi har også flere prosjekter med svært eksponerte lokaliteter på blant annet annet Færøyene og iTrøn- delag, sier kommunikasjonssjef Eivind Nævdal-Bolstad i Mowi til HavPuls. Ombygd rigg Viewpoint Seafarmhar i lengre tid job- bet med å benytte en ombygd bore- plattform sombase for et havgående oppdrettsanlegg.Aktuelt nå er å be- nytte utrangerte Polar Pioneer,men også dette forutsetter gjennomslag hos myndighetene. –Vi er fortsatt i live og kjører på.Vi jobber mot klokken akkurat nå angå- ende Polar Pioner, og har fått avslag for departement angående utviklings- tillatelsene,men har en stor tvil til vur- deringen som er gjort fra dem angå- ende dette og jobber med dette, sier Kåre Olav Krogenes i Viewpoint til HavPuls. – Riggen ligger fortsatt i Ølen og er klar som et prosjekt som kan gi syssel- settingseffekt til hele kysten, så vi føler at vi er i en fortvilet situasjon når verftsindustrien skriker etter arbeids- plasser. –Nova Sea er fortsatt med i kampen for å få dette gjennomført. Så får vi håpe fornuften seirer til slutt. Riggen er oppgradert for 1,2milliarder kroner før den gikk i opplag,men i Norge så sen- der vi denne til skraping i stedene for å skape vekst i en næring som trenger det, sier Krogenes. MortenHofstad Riggen ligger fortsatt i Ølen og er klar somet pro- sjekt somkangi sys- selsettingseffekt til hele kysten. KåreOlavKrogenes,Viewpoint

RkJQdWJsaXNoZXIy NjExNTQ=